Port of Amsterdam hard geraakt door corona | Maritiem Nederland
Nieuws
Met 7 miljard euro toegevoegde waarde en 70.000 banen dragen de Noordzeekanaal-havens bij aan de regionale economie.

Port of Amsterdam hard geraakt door corona

Redactie | vrijdag 15 januari 2021
Havenbedrijf Amsterdam

Port of Amsterdam is hard geraakt door corona en ondervindt de gevolgen van de energietransitie door de forse afname van de kolenoverslag. In 2020 kwam de totale overslag uit op 74,3 miljoen ton, 14 procent minder dan in het recordjaar 2019. De andere havens in het Noordzeekanaal-gebied (IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad) werden minder zwaar getroffen.

De ingezette energietransitie in het 'coronajaar' 2020 leidde tot een daling van de overslag van kolen met 52 procent tot 7,5 miljoen ton. Directe oorzaken van deze forse daling zijn de sluiting van de Hemwegcentrale in december 2019, het feit dat er meer duurzame energiebronnen voor handen waren en de lage gasprijs in 2020, waardoor kolen verhoudingsgewijs duurder waren.

Vanaf half maart stokte de mobiliteit. Hierdoor was er wereldwijd minder vraag naar transportbrandstoffen. De overslag van liquid bulk (grotendeels geraffineerde olieproducten zoals benzine en diesel) daalde met 7 procent tot 46,6 miljoen ton tegen 50 miljoen ton in 2019. Verder daalde ook de general cargo. Containerlading daalde met 13 procent ten opzichte van 2019 en ook Ro/Ro kende een daling met 23 procent in vergelijking met 2019. 

Geen zeecruiseschepen

Vorig jaar was er geen enkele aanloop van zeecruiseschepen (2019: 117 zeecruiseschepen). In de zomermaanden ontving de Amsterdamse haven nog wel een aantal riviercruiseschepen. Dit waren er 195 in de afgelopen zomer toen de maatregelen tijdelijk versoepeld waren, tegen 2.282 in 2019.

In 2020 gaf het havenbedrijf 20 ha grond uit aan onder meer Vollers (4,8 ha) en Logistics Amsterdam Harbor (4,2 ha) en is er een kavel van 2 ha op HoogTij gekocht. Ook is de uitgifte aan Amsterdam Logistic Cityhub voltooid. Daarnaast is bij Renewi Organics in samenwerking met Nordsol en Shell de bouw van de eerste bio-LNG fabriek in Nederland van start gegaan. De ladingstroom in bouwproducten steeg tot bijna 8 miljoen ton.

Toekomstbestendig

Volgens CEO Koen Overtoom heeft Port of Amsterdam vorig jaar bewezen hoe vitaal en cruciaal de haven is. "Kernactiviteiten zijn in 2020 doorgegaan, er werd energie opgewekt, er werd afval verwerkt, er werd water gezuiverd, bouwgrondstoffen werden geleverd en de regio werd door in de haven gevestigde distributiecentra voorzien van bestellingen die online werden gedaan. Met het zicht op een vaccin hoop ik op herstel in de loop van 2021. Hoewel de ontwikkelingen in de overslag door corona op dit moment lastig zijn te voorspellen, zijn wij 1 januari begonnen met onze nieuwe vierjarige strategie. Die staat in het teken van het versnellen van de energietransitie door te investeren in energie-infrastructuur en digitalisering om een toekomstbestendige haven te zijn."

 

Partners Maritiem Nederland