Overslagrecord haven van Antwerpen | Maritiem Nederland
Nieuws
Hier liggen de containers nog netjes opgestapeld (het betreft hier niet de omgewaaide containers)

Overslagrecord haven van Antwerpen

Jan Spoelstra | vrijdag 2 januari 2015
Havens, Jaarcijfers

Het uitdiepen van de Westerschelde zorgt ervoor dat de grootste containerschepen ter wereld de haven van Antwerpen kunnen blijven aandoen - en dat de haven vooral in dit segment flink groeide in 2014.

De haven van Antwerpen sloeg in het afgelopen jaar 198,8 miljoen ton goederen over. Dat is een stijging van 4,2 procent ten opzichte van 2013 toen de tweede haven van Europa haar vorige overslagrecord vestigde.

De stijging is vooral te danken aan de containeroverslag. Antwerpen sloeg meer en zwaardere containers over, op grotere schepen. In termen van TEU steeg de overslag met 4,5 procent tot 8,96 miljoen TEU. In termen van tonnen steeg de containeroverslag met 5,6 procent tot 108,1 miljoen ton. Er kwamen 265 schepen met een capaciteit boven de 10.000 TEU in Antwerpen (+67 ten opzichte van 2013). Het aantal schepen boven de 13.000 TEU nam zelfs met 80 toe.

Op 7 januari verwacht Antwerpen de 'Morten Maersk', een triple-E klasse containerschip, met een capaciteit van meer dan 18.000 TEU.

De overslag van nat massagoed steeg de afgelopen 12 maanden met 5,4 procent tot 62,7 miljoen ton.

Positief

Het voorbije jaar kwam de Antwerpse haven met haar petrochemische cluster verschillende malen positief in de belangstelling. Er was de investering van ExxonMobil, de Amerikaanse oliegigant die een investering van 1 miljard dollar in zijn raffinaderij in de Antwerpse haven aankondigde. De nieuwe installatie zal zware, hoogzwavelige restolie omzetten in schonere olieproducten en transportbrandstoffen zoals gasolie voor de scheepvaart en diesel. Ook de Franse groep Total investeert 1 miljard euro in zijn vestiging in Antwerpen.

Het conventioneel stukgoed ging in Antwerpen het afgelopen jaar in de min (-3,3 procent) en noteert naar verwachting een overslag van 9,75 miljoen ton. Deze daling lijkt pijnlijk voor de haven, aangezien 40 procent van de werkgelegenheid in de Antwerpse haven voortvloeit uit overslag van breakbulk.

De overslag van droog massagoed daalde met 4,9 procent tot 13,7 miljoen ton. Deze verdere krimp is grotendeels toe te schrijven aan een daling in de aanvoer van kolen. Deze evolutie is vooral ingegeven door de sluiting van verschillende steenkoolcentrales in het onmiddellijke achterland van de Antwerpse haven. Op korte termijn verwacht de Antwerpse haven geen kentering in dit beeld.

Lees waarom het grootste deel van het Belgische tonnage de haven van Antwerpen niet kan bereiken in het interview met Peter Verstuyft, directeur van de Belgische redersverening.

Partners Maritiem Nederland