Overslag Rotterdam is nog niet over coronadip heen | Maritiem Nederland
Nieuws
De Ever Given lag na de stremming van het Suezkanaal maandenlang aan de ketting, maar komt op 28 juli aan in Rotterdam.

Overslag Rotterdam is nog niet over coronadip heen

redactie | vrijdag 23 juli 2021
Zeevaart, Havenbedrijf Rotterdam

In de eerste helft van 2021 groeide de overslag in de haven van Rotterdam met 5,8 procent tot 231,6 miljoen ton. Het fraaie groeicijfer weegt nog niet op tegen de diepe coronadip van vorig jaar. Dankzij de goede financiële resultaten kan het Havenbedrijf blijven investeren in de haven van de toekomst, de transitie naar schonere energie en een goede bereikbaarheid.

De omzet van het Havenbedrijf in de eerste zes maanden steeg met 7,5 procent tot 387, 6 miljoen euro, het bedrijfsresultaat kwam 16 procent hoger uit op 174,9 miljoen euro. De plussen in de overslag lagen bij ijzererts (34,4%), kolen (35,8%), breakbulk (10,1%) en containers (8,7% in TEU). De overslag van agribulk (-8,9%) en LNG (-4,7%) vertoonde een daling. Door de opleving van de Duitse staalproductie was er een grote vraag naar cokeskolen en energiekolen voor stroomopwekking. 

Niet eerder werden in een halfjaar zoveel containers overgeslagen in Rotterdam. Wel bleef de groei in de containeroverslag met 4,4 procent achter bij de groei in TEU (8,7%). Dit komt onder meer doordat er relatief meer lege containers werden overgeslagen. Daarnaast laat het gemiddelde gewicht per container al enige tijd een dalende tendens zien. 

De toegenomen vraag naar consumentengoederen in combinatie met verstoringen in de logistieke ketens (onder meer door een lange stremming van het Suezkanaal, de corona-uitbraak en lockdown in havens Shenzhen) zorgde mondiaal voor vertragingen en hoge vrachttarieven. De afwikkeling van de containerstromen in Rotterdam verliep volgens het Havenbedrijf vrij goed. 

Energietransitie

In het afgelopen halfjaar werd bekend dat de Nederlandse overheid circa € 2 miljard heeft gereserveerd voor de vier bedrijven die CO2 willen afvangen en voor opslag aanleveren aan het Porthos project. Hier moet vanaf 2024 voor het eerst in Nederland op grote schaal CO2 worden opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Dit is een wezenlijke bijdrage aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen.

Zowel op het vlak van grootschalige lokale productie van waterstof, de import van overzee, als de toepassing in de transportsector en de industrie loopt een reeks van projecten. Voor aanleg van een waterstofleiding in het havengebied wordt binnenkort de investeringsbeslissing verwacht. Aanleg van buisleidingen tussen Rotterdam, Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor verschillende stoffen, waaronder waterstof en CO2, is in onderzoek. Dit soort infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor veel industriesectoren om over te schakelen van fossiele grond- en brandstoffen op schone waterstof. 

Digitalisering

Dat de Brexit in Rotterdam niet voor grote problemen in de logistiek heeft gezorgd, toont aan dat de systemen van Portbase van hoge kwaliteit zijn en maakt duidelijk hoe belangrijk digitalisering is. Ook het afgelopen halfjaar heeft het Havenbedrijf gewerkt aan het digitaliseren van uiteenlopende activiteiten. Zo zijn verschillende processen voor de scheepvaart verder gedigitaliseerd, waaronder meldingen voor de loodsen, en is begonnen met de digitalisering van de Maritime Declarations of Health. 

Ook is het afgelopen halfjaar het honderdste bedrijf aangesloten op Routescanner, een platform dat wereldwijd de routes voor containervervoer inzichtelijk maakt op basis van de data van containeroperators. Het platform vergroot hiermee de transparantie in de logistiek. Naast de slimme uitwisseling en benutting van dit soort informatie, voorziet het Havenbedrijf ook steeds meer fysieke infrastructuur van sensoren. Inmiddels is de eerste ‘slimme’ bolder geplaatst. Data uit deze sensoren stellen het Havenbedrijf in staat haar assets optimaal in te zetten en te onderhouden. 

Meer stikstofruimte nodig

Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de groei van het overslagvolume in de tweede helft van het jaar aanhoudt. Uitdagingen zijn er ook volop. Zo wil de haven de (nieuwe) regering graag ondersteunen bij het realiseren van de klimaatdoelen. Daarvoor moet het nieuwe kabinet wel grote investeringen in infrastructuur helpen mogelijk maken. Ook heeft de Rotterdamse haven snel meer stikstofruimte nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. 

Partners Maritiem Nederland