Nieuws
Prinses Amaliahaven Port of Rotterdam

Overslag Rotterdam blijft steken op niveau 2018Redactie | donderdag 13 februari 2020
Havenbedrijf Rotterdam

De haven van Rotterdam heeft afgelopen jaar 469,4 miljoen ton goederen overgeslagen, net iets meer dan in 2018 (469,0 miljoen ton). De overslagcijfers vertellen niet het hele verhaal, zegt ceo Allard Castelein in zijn toelichting op de jaarcijfers. "De vraag naar enkel meer overslagcapaciteit is veranderd in de vraag naar een betere, snellere en bovenal slimmere haven." 

Uitschieters bij de verschillende goederensoorten waren de overslag van ruwe olie, containers, LNG en biomassa. De overslag van kolen en minerale olieproducten gaf een daling te zien. Op het gebied van digitalisering en energietransitie heeft het Havenbedrijf in 2019 belangrijke stappen gezet. Sprekende voorbeelden zijn de lancering van PortXchange, de beoogde uitbreiding van het warmtenet en de overeenkomst van het Havenbedrijf met bedrijven om samen te werken aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO₂.

Castelein: "Cruciaal voor de toekomst is dat de industrie de energietransitie weet te versnellen, zodat de haven van Rotterdam echt impact kan maken bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Daarvoor is een doortastende, ondernemende overheid nodig die samen optrekt met het bedrijfsleven.”

Ruwe olie en LNG

De totale overslag van nat massagoed was in 2019 (211,2 miljoen ton) gelijk aan het jaar ervoor. Binnen dit segment kwam de overslag van ruwe olie voor het vijfde achtereenvolgende jaar uit boven 100 miljoen ton en liet een toename van 3,9 procent zien. Raffinaderijen in het havengebied hebben na investeringen in de afgelopen jaren hun productiecapaciteit opgevoerd waardoor zij in 2019 meer ruwe olie konden raffineren. Daarnaast is in de laatste maanden meer voorraad opgebouwd.

De overslag van minerale olieproducten daalde als gevolg van minder aan- en afvoer van stookolie. Deze neerwaartse trend van de afgelopen jaren werd in 2019 versterkt door aangescherpte wereldwijde uitstootregels voor de scheepvaart die gelden vanaf 1 januari 2020.

De toename van LNG-overslag werd vooral veroorzaakt doordat een groter deel van het gas dat is gewonnen rond de Atlantische oceaan in Europa is ingevoerd in plaats van geëxporteerd naar Azië. De stijging bij overig nat massagoed betreft de im- en export van biobrandstoffen, met name biodiesel.

De overslag van droog massagoed is met 4 procent gedaald naar 74,5 miljoen ton (2018: 77,6 miljoen ton). Vooral de kolenoverslag is fors gedaald (-14,8%). Het aandeel van energiekolen in de Nederlandse en Duitse stroomproductie is sterk afgenomen; er werd in beide landen meer energie opgewekt met zon, wind en gas. Ook de doorvoer van cokeskolen stond onder druk als gevolg van dalende staalproductie in Duitsland. De overslag van ijzererts en schroot is op jaarbasis vrijwel gelijk gebleven met 2018. Het havenbedrijf spreekt van een goed resultaat gezien de afnemende staalproductie in Duitsland. De biomassaoverslag steeg met 62,8 procent. De toename betreft vooral de import van houtpellets die dienen als bijstook in kolencentrales.

Groei containeroverslag

Na een goede start in het eerste halfjaar is de containeroverslag vrijwel niet gegroeid in de tweede jaarhelft. De containeroverslag groeide met 2,5 procent gemeten in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, bedroeg de aanwas 2,1 procent en kwam het jaartotaal uit op 14,8 miljoen TEU. De economische groei in de EU loopt iets terug, met name als gevolg van minder industriële productie in Duitsland. Daarnaast zijn in november en december afvaarten geschrapt vanuit Azië als gevolg van teruggelopen productie en afnemende groei van de wereldhandel. Ook het shortsea segment ondervond de effecten van minder economische groei, evenals concurrentie van andere havens.

Overslag via Roll On/Roll Off schepen groeide ondanks alle onzekerheid over Brexit toch licht in 2019 (+0,8%). Gedurende het jaar zijn er wel grote fluctuaties geweest met overslagpieken door voorraadvorming in de aanloop naar eerder beoogde Brexit momenten 31 maart en 31 oktober. De overslag van overig stukgoed groeide op jaarbasis met 2,9 procent door het aantrekken van extra ladingpakketten. In het vierde kwartaal was evenwel een daling zichtbaar als gevolg van de haperende Duitse export.

Hoog investeringsniveau

Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2019 een omzet geboekt van 706,6 miljoen euro (2018: 707,2 miljoen). Aan de inkomstenkant lieten havengelden een lichte toename zien terwijl de verhuuropbrengsten licht daalden. Het netto resultaat exclusief belastingen bedroeg 241,0 miljoen euro (2018: 254,1 miljoen).

Het jaar 2019 kende voor Havenbedrijf Rotterdam wederom een hoog investeringsniveau. De bruto investeringen inclusief deelnemingen bedroegen vorig jaar 338,3 miljoen euro (2018: 408,1 miljoen). Voorbeelden van grote investeringsprojecten zijn de aanleg van de Container Exchange Route (CER) op de Maasvlakte, het omleggen van een deel van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé en de aanleg van nieuwe kademuren voor de Hartel Tank Terminal.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland