Lage olieprijs zorgt voor recordoverslag Rotterdam | Maritiem Nederland
Nieuws
Vijf tankers in het Calandkanaal. De overslag van olie en olieproducten leidde tot recordoverslag. Foto: Eric Bakker

Lage olieprijs zorgt voor recordoverslag Rotterdam

Redactie | zondag 17 januari 2016
Havens, Havenbedrijf Rotterdam, Jaarcijfers

De lage olieprijs zorgt volgens Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, voor hoge marges bij de raffinaderijen, zodat ze veel ruwe olie laten aanvoeren om te raffineren.

Dat geldt niet alleen voor de raffinaderijen in Europa maar ook voor die in Rusland. De laatste produceren relatief veel stookolie die via Rotterdam naar het Verre Oosten, met name Singapore, wordt verscheept. Het gevolg is een toename van de overslag van ruwe olie met 8 procent en van olieproducten met 18 procent.

Nat massagoed

De overslag van ruwe olie steeg met 8,1 procent tot 103,1 miljoen ton, gedreven door de lage olieprijs. De aan- en afvoer van olieproducten nam met 18 procent toe tot 88,5 miljoen ton. Naast een forse toename van de overslag van stookolie werden meer gasolie en diesel aangevoerd voor de Europese markt.

De overslag van LNG nam 91,3 procent toe. Absoluut gezien is dit echter met 2,3 miljoen ton nog een klein segment. De LNG-prijzen in het Verre Oosten zijn fors gedaald en nu vergelijkbaar met die in Europa waardoor meer gas verhandeld en verscheept wordt in onze regio. De categorie overig nat massagoed daalde 0,5 procent tot 30,8 miljoen ton. Dit is een optelsom van verschillende ladingsoorten. Zo werden minder chemische producten overgeslagen, tegenover meer palmolie en biodiesel.

In totaal is 10,9 procent meer nat massagoed behandeld in Rotterdam. Omdat de totale overslag voor 48 procent uit nat massagoed bestaat, bepaalt dit segment in hoge mate het totale overslagcijfer.

Droog massagoed

De overslag van ertsen en schroot nam 0,6 procent af tot 33,9 miljoen ton. Weliswaar nam de vraag naar staal iets toe, maar dit werd tenietgedaan door de import van goedkoop Chinees staal. De hoeveelheid overgeslagen kolen nam 1 procent toe tot 30,7 miljoen ton. De aanvoer van kolen bestaat in Rotterdam voor ongeveer 40 procent uit cokeskolen die worden gebruikt in hoogovens en voor 60 procent uit kolen voor elektriciteitscentrales. Het leeuwendeel daarvan wordt in Duitsland gebruikt. De vraag naar energiekolen nam in Duitsland af door de toename van zonne- en windenergie. In Nederland zorgde de ingebruikname van twee nieuwe centrales op de Maasvlakte voor een toenemende vraag. Daarnaast zorgde concentratie van de aanvoer van cokeskolen in Rotterdam voor een iets groter overslagvolume.

Goede oogsten zorgden voor minder import van vooral oliezaden en veevoer, waardoor de overslag van agribulk 3,8 procent daalde tot 10,8 miljoen ton. De hoeveelheid overig droog massagoed nam af met 3,9 procent tot 12,3 miljoen ton doordat minder bouwstoffen en mineralen werden ingevoerd. Daarentegen is meer vliegas, een reststof van kolencentrales, afgevoerd naar de Verenigde Staten.

Alles bij elkaar daalde het droog massagoed 1 procent.

Minder containers

De overslag van containers daalde 0,5 procent tot 12,2 miljoen TEU en 1,1 procent in gewicht tot 126,3 miljoen ton. Het eerste halfjaar werd 6,2 miljoen TEU overgeslagen, het tweede halfjaar 6 miljoen TEU. Het volume op Azië, verreweg de meest omvangrijke handelsstroom, nam over heel 2015 met 2 procent toe. Het transport van containers van en naar Latijns- en Noord-Amerika daalde. Binnen Europa nam het vervoer naar het Iberisch schiereiland en Groot-Brittannië toe.

De sterke Britse economie is ook een belangrijke reden voor het aantrekken van het roll on-roll off (roro) verkeer over de Noordzee. Daarnaast speelde mee dat transport via Calais last had van stakingen, de vluchtelingenproblematiek en storingen bij de tunnel onder het Kanaal. Het roro-verkeer nam 10,1 procent toe tot 22 miljoen ton.

Het overig stukgoed daalde 5,5 procent tot 5,7 miljoen ton. Belangrijkste reden was de eenmalige aanvoer van een reeks containerkranen in 2014. Roro en overig stukgoed vormen samen de categorie breakbulk. Deze nam 6,5 procent toe.

Partners Maritiem Nederland