Overslag Rotterdam: meer containers, meer wind, minder kolen | Maritiem Nederland
Nieuws
Overslag van offshore windfundaties op de Sif terminal op MV2. Foto: Paul Martens

Overslag Rotterdam: meer containers, meer wind, minder kolen

Janny Kok | donderdag 9 februari 2017
Havens, Havenbedrijf Rotterdam

De haven van Rotterdam sloeg vorig jaar ruim een procent minder goederen over. Het goede nieuws waait uit de offshore windhoek, containeroverslag steeg verrassend veel in de tweede helft van 2016 en natte bulk blijft een stabiele productgroep.

De overslag in de Rotterdamse haven is in 2016 weliswaar met 1,1 procent gedaald tot 461,2 miljoen ton, maar Havenbedrijf Rotterdam CEO Allard Castelein toonde zich bij de presentatie van de definitieve jaarcijfers 'voorzichtig tevreden'. Dat kan omdat er in het afgelopen jaar 1,2 procent tot 12,4 miljoen TEU meer containers zijn overgeslagen en de winst van 211,6 miljoen euro in 2015 naar 222,2 miljoen euro in 2016 is gestegen.

Containeroverslag steeg in de tweede helft van 2015 met bijna 5 procent

Het in 2015 geboekte record overslagresultaat werd vooral gedrukt door de daling van de overslag van ruwe olie. Deze daalde met 1,2 procent tot 101,9 miljoen ton. Er werd ook minder stookolie behandeld, maar meer gasolie, diesel, kerosine, benzine en nafta.

LNG-haven

De overslag van LNG nam af met 26,1 procent tot 1,7 miljoen ton, hetgeen teleurstellend moet zijn gezien de inspanningen om Rotterdam op de kaart te krijgen als LNG-haven voor zee- en binnenvaartschepen. Het cruiseschip 'Aïda' dat tijdens de presentatie van de jaarcijfers voor de kant aan de Cruiseterminal lag, vaart op LNG. Castelein schrijft de oorzaak van de daling toe aan het feit dat er minder arbitrage in LNG-prijzen in de wereldmarkt lag. Dat neemt niet weg dat politiek Europa het gebruik van LNG op de binnenwateren nog steeds niet voortvarend bevordert.

Klappen vielen vooral in de sector droog massagoed. Ertsen- en schrootoverslag zakte met 7,8 procent, door dumping van Chinees staal naar Turkije. Dat land heeft onlangs antidumping maatregelen afgekondigd dus dat kan het overslagresultaat beïnvloeden. De anti-kolencentrale activisten worden min of meer op hun wenken bediend door het gegeven dat de kolenoverslag met 7,3 procent tot 28,4 miljoen ton is gedaald. Dat is het effect van sluiting van kolencentrales en de toegenomen opwekking van wind- en zonne-energie.

Windenergie

Castelein voegt daaraan toe dat Rotterdam zich nadrukkelijk wil positioneren als haven voor windenergie en dat kan doen door de beschikbare ruimte op Maasvlakte 2, waar nog 400 hectare van de in totaal 1.000 hectare beschikbaar is. Hij toont zich ook tevreden over investeringen die raffinaderijen en breakbulk bedrijven doen, de geplande investeringen van het HbR en de belangstelling voor vestiging van bedrijven op Maasvlakte 2.

Anti-kolencentrale activisten worden op hun wenken bediend

Dat de containeroverslag vooral in de tweede helft van 2016 is gestegen, is het resultaat van inspanningen van het havenbedrijfsleven en het HbR dat, volgens Castelein, niet af laat te wijzen op de infrastructurele voordelen van de haven en diens achterland. Hij zegt dat de haven zich blijvend wil richten op innovatie, digitalisering en energietransitie.

Vennootschapsbelasting

De Rotterdamse haven heeft in ieder geval zijn marktaandeel van 30 procent in de Hamburg - Le Havre-range behouden. Antwerpen volgt met 23 procent, het verlieslijdende Hamburg met 21 procent en Bremerhaven met 12,8 procent.  Die marktpositie zal blijvend bevochten moeten worden. Tot dusver hebben lobbyactiviteiten om de Rotterdamse haven niet als enige Europese vennootschapsbelasting te laten betalen, tot niets geleid. Het HbR kan zwaaien met een aantal jaren geleden bij de Europese Commissie gepresenteerd rapport over een ongelijk speelveld in de Europese havens, maar het antwoord van de Europese Commissie blijft tot dusver beperkt tot 'de boodschap is begrepen'. De Duitse, Belgische en Franse havens hebben tot dusver alleen een brief van de Europese commissie ontvangen, waarin de heffing van vennootschapsbelasting wordt aangekondigd. Wanneer ze aan die verplichting moeten voldoen, is niet bekend.

Partners Maritiem Nederland