Overslag Port of Amsterdam bereikt all time high | Maritiem Nederland
Nieuws
Toename containeroverslag is mede te danken aan de lijndienst van Samskip naar Engeland (foto: Port of Amsterdam)

Overslag Port of Amsterdam bereikt all time high

redactie | vrijdag 11 januari 2019
Havenbedrijf Amsterdam

Met 82,3 miljoen ton bereikte de Amsterdamse haven een nieuw overslagrecord. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam daarmee de totale overslag in 2018 uit op 101,8 miljoen ton, eveneens een record. Dit blijkt uit de voorlopige overslagcijfers van Port of Amsterdam.

De snelste groeiers waren de overslag van agribulk tot 8,4 miljoen ton (+19%) en de overslag van containers tot 107.940 teu (+68%). Deze flinke stijging is onder meer te danken aan de vaste lijndienst van Samskip naar Engeland. Ook steeg de overslag van bouwproducten met 8 procent tot 7,4 miljoen ton.

De overige natte bulk, zoals chemische basisproducten, steeg met 23 procent tot 2,7 miljoen ton. Overige droge bulk steeg met 13 procent naar 2,9 miljoen ton en Ro/Ro en overig stukgoed met 24 procent tot 2,3 miljoen ton.

Kolenoverslag daalt

De totale fossiele overslag is in 2018 gedaald. De kolenoverslag daalde - voor het vierde jaar op rij - met 18 procent tot 13 miljoen ton. De overslag in olieproducten stabiliseerde in 2018 tot 44,5 miljoen ton.

Het afgelopen jaar vestigden zich verschillende circulaire bedrijven in de haven zoals Integrated Green Energy solutions (IGES) en Plastic Recycling Amsterdam (PRA). IGES verwerkt niet recyclebare plastics tot scheepsbrandstof, terwijl PRA recyclebare plastic omzet in grondstoffen voor nieuwe plastics. 

Geholpen door hoogconjunctuur

"Deze overslagcijfers weerspiegelen onze strategische ambitie om geleidelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en daarvoor in de plaats andersoortige lading aan te trekken", zegt ceo Coen Overtoom van Port of Amsterdam. "De sterke groei van met name agribulk en containers hebben de afname van kolen in belangrijke mate gecompenseerd. Daarbij zijn we in 2018 ook geholpen door de hoogconjunctuur, die we in onze haven terugzagen in toenemende overslag van bouwmaterialen en uitgifte van haventerrein aan verschillende (circulaire) bedrijven."

Partners Maritiem Nederland