Overslag haven Rotterdam veert op in tweede helft 2020 | Maritiem Nederland
Nieuws
Installatieschip Thialf kan binnenkort gebruik maken van walstroom langs het Calandkanaal.

Overslag haven Rotterdam veert op in tweede helft 2020

redactie | vrijdag 19 februari 2021
Havenbedrijf Rotterdam

De grootste haven van Europa was in coronajaar volcontinu in bedrijf. Dankzij het opveren van goederenvolumes in de tweede jaarhelft bleef de daling van het jaarvolume vorig jaar beperkt tot 6,9 procent ten opzichte van 2019. Dankzij een sterk bedrijfsresultaat is Havenbedrijf Rotterdam in staat om verder te

gaan met zijn ambitieuze investeringsagenda.

Dankzij eenmalige baten en kostenbesparingen waren de financiële resultaten van het havenbedrijf waren beter dan in 2019. Het bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen bedroeg 477,5 miljoen euro  en het netto resultaat kwam uit op 351,7 miljoen euro (2019: € 238,9 miljoen).

Het volume van goederenoverslag bedroeg 436,8 miljoen ton in 2020. Daarmee blijft Rotterdam met afstand de grootste haven van Europa. In de eerste jaarhelft daalde de totale overslag nog met 9,1 procent. In het tweede halfjaar bleef de daling beperkt tot 4,6 procent, waardoor de daling voor heel 2020 beperkt bleef tot 6,9 procent.

Bovengemiddeld grote volumedalingen waren er te zien in ijzererts (-24,5%), kolen (-22,8%), ruwe olie (-10,2%) en minerale olieproducten (-11,9%). De daling bij containers was beperkt (-1,2% in tonnen, -3,2% in TEU). Plussen waren er te zien in de overslag van agribulk (+4,8%) en biomassa (+108,3%).

Vooruitgang energietransitie

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex wil een voortrekkersrol vervullen in de energietransitie. Enkele hoofdpunten in 2020 waren:

  • In de waterstofketen werd goede vooruitgang geboekt met de voorbereiding van het plaatsen van electrolysers op het conversiepark, het aanleggen van een centrale leiding door het havengebied en het op gang brengen van de import van waterstof.
  • De Europese Commissie kent het Porthosproject een subsidie toe van 102 miljoen euro. Deze subsidie maakt deel uit van de Connecting Europe Facility voor energie infrastructuur waarmee de Europese Unie de ontwikkeling van energie uit hernieuwbare bronnen ondersteunt. Porthos is een project om CO2 van de industrie op te slaan onder de Noordzee. Havenbedrijf Rotterdam is één van de initiatiefnemers.
  • In juni werd ZES (Zero Emission Solutions) gelanceerd, een samenwerking tussen Havenbedrijf, ING, Engie, en Wärtsilä. ZES verhuurt verwisselbare batterijcontainers (zogeheten ZES-packs) aan binnenvaartondernemers.
  • Uitbreiding van walstroomcapaciteit, onder meer aan het Calandkanaal voor kraanschepen van Heerema. Gemeente en havenbedrijf Rotterdam gaan samen walstroom voor zeeschepen uitrollen. In 2030 moet een groot deel van de zeeschepen ‘aan de stekker’ gaan als ze aan de kade liggen.

Digitalisering

Ook in 2020 werkte het havenbedrijf verder aan de uitvoering van zijn digitale strategie. Enkele voorbeelden:

  • Voormalig pilotproject Boxinsider van het havenbedrijf is bij Portbase ondergebracht en is doorontwikkeld tot een volwaardig draaiende applicatie met de naam Cargo Tracker. Deze applicatie maakt het mogelijk voor bedrijven alle importbewegingen van containers in de Rotterdamse haven te volgen. Bij vertraging ontvangen zij automatisch een melding.
  • Er is een succesvolle proef gedaan met elektriciteitsplatform Distro. Dit op blockchain gebaseerde platform helpt bedrijven in de haven om energiekosten te drukken door enerzijds lokaal opgewerkte elektriciteit beter te benutten en anderzijds de pieken op het elektriciteitsnet te reduceren. Distro draagt bij aan de klimaatdoelstelling in 2050 een CO2-neutrale haven te zijn.
  • In 2020 zijn opnieuw pilots uitgevoerd met de applicatie PortXchange voor zogeheten optimale havenbezoeken, in samenwerking met de rederijen Maersk en MSC en in afstemming met de internationale scheepvaartorganisatie IMO. Data delen voor ‘just-in-time’ aankomsten is een effectief middel om havens efficiënter te laten functioneren en zorgt voor een beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

Niet optimistisch

Over de ontwikkeling van de overslagvolumes in 2021 is het havenbedrijf niet optimistisch. Hoewel een opleving van de wereldhandel verwacht wordt, is een terugkeer naar pre-Covid doorvoervolumes onwaarschijnlijk gegeven de matige vooruitzichten voor economisch herstel. Zo zal de internationale mobiliteit naar verwachting ook dit jaar nog beperkt zijn met als gevolg minder vraag naar olie.

Partners Maritiem Nederland