Ook recordoverslag voor Groningen Seaports | Maritiem Nederland
Nieuws
Een tot accomodatieschip omgebouwd vrachtschip in het Gemini windpark. Voor het onderhoud aan dit park zet Groningen Seaports in op een helihaven. Foto: Flying Focus

Ook recordoverslag voor Groningen Seaports

Redactie | maandag 18 januari 2016
Havens, Jaarcijfers

De overslag van de Groningse zeehavens steeg in 2015 met 11 procent ten opzichte van topjaar 2014 naar 11 miljoen ton. Een nieuw record. De voorlopige winstprognose ligt voor het havenbedrijf op ongeveer 2,5 miljoen euro.

De uitgifte van bedrijventerreinen bleef 4,5 hectare achter op de prognose. De oorzaak daarvan is dat het contract met SunPort Delfzijl over het in gebruik nemen van een 30 hectare groot terrein net niet voor 1 januari werd afgesloten. Groningen Seaports start binnenkort met de aanleg van het grootste zonne-energie park van Nederland.

Een bijzonder project in de Eemshaven betreft de aanleg van een ongeveer 15 miljoen euro kostende stroomleiding tussen Eneco en Akzo Nobel op industrieterrein Oosterhorn. Groningen Seaports is verantwoordelijk voor de financiering van de stroomleiding die het chemiecluster in de haven moet versterken.

Terugblik

Het jaar 2015 was een jaar van afronding van enkele grote projecten en (door)start van nieuwe projecten. Tot grote opluchting van velen werd Aldel in maart herstart. Het is verheugend te constateren dat diverse chemische bedrijven in Delfzijl weer investeren en daarmee aangeven vertrouwen te hebben in de toekomst. Helaas is North Refinery aan het eind van het jaar failliet gegaan.

Het grote infrastructurele project ‘Uitbreiding Beatrixhaven’ in de Eemshaven kwam in 2015 gereed en op voorspraak van natuur- en milieuorganisaties is er een voorkeursplek gevonden voor de aan te leggen heliport in het noordwestelijk gedeelte van de Eemshaven. Als een van de weinige havens in Europa heeft Groningen Seaports voor de vierde opeenvolgende keer het EcoPorts-certificaat verkregen.

Toekomst

Groningen Seaports verwacht voor de komende jaren groeikansen in de sectoren data centers, offshore wind, biobased chemie en recycling en ziet daarnaast potentie op het gebied van duurzame initiatieven. De bouw van het Gemini windpark ten noorden van Schiermonnikoog zal in 2016 gereedkomen. Onderhoudsfirma’s spelen hier volop op in. Daarom is ook de beschikbaarheid van een heliport van cruciaal belang. De verwachting is - afhankelijk van de MER-procedure - dat eind 2016 de bouw van de heliport kan beginnen.

Verder nadert de bouw van de eerste fase van het Google datacentrum medio 2016 zijn voltooiing. In 2016 start de aanleg van de COBRA-kabel, een onderzeese hoogspanningskabel tussen de Eemshaven en Denemarken bedoeld om pieken en dalen in de (groene) stroomvraag op elkaar te kunnen afstemmen.

Ten slotte start dit jaar de verdieping en de verruiming van de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Hierdoor wordt de Eemshaven ook voor schepen met een grotere diepgang (14 meter) bereikbaar.

Partners Maritiem Nederland