Oudere binnenvaartschepen minder snel uit de vaart | Maritiem Nederland
Nieuws
De samenwerking zorgt er ook voor dat er minder containers over de weg worden vervoerd (foto: HbR)

Oudere binnenvaartschepen minder snel uit de vaart

redactie | woensdag 3 januari 2018
Binnenvaart

Door een voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen enkele duizenden binnenvaartschepen langer in de vaart blijven. Schepen die zijn gebouwd op 1 april 1976 of eerder, profiteren van een versoepeling van de geluidseisen die in 2020 ingaat.

Het voorstel om de binnenvaartsector tegemoet te komen in een versoepeling van de geluidseisen voor oudere schepen, is aangenomen door de bevoegde internationale autoriteit. Dit betekent dat oudere binnenvaartschepen vanaf 1 januari 2020 niet onverkort aan de dan geldende geluidseisen hoeven te voldoen. Bij ongewijzigde regelgeving zouden deze schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen wegens het niet halen van de wettelijke geluidsnormen.

Nederland heeft zich in de bevoegde werkgroep van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart, CESNI, hard gemaakt voor de versoepeling van de eisen. Vanuit de EU en de lidstaten wordt in wet- en regelgeving naar de technische standaarden van CESNI verwezen.

Nieuwe meetmethode

Als vanaf 2020 schepen met een bouwdatum van vóór 1 april 1976 de verplichte geluidsmetingen voor het eerst ondergaan, zullen zij volgens een nieuwe methode worden gemeten. Geluid wordt dan niet bij 95 procent van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Dit sluit beter aan bij hoe een schip in de praktijk gebruikmaakt van de motor, en levert lagere meetwaarden op.

Worden na 2020 overschrijdingen gemeten, dan dient de scheepseigenaar te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om het geluid verder terug te dringen. Heeft hij dat gedaan, dan worden overschrijdingen toegestaan tot maximaal 5 dB(A) in woonruimten en 10 dB(A) in slaapruimten. De komende tijd zal het ministerie in samenspraak met de ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties een voorstel doen over wat deze 'redelijke eisen' inhouden.

Het Nederlands voorstel wordt naar verwachting in april 2018 officieel bekrachtigd.

Partners Maritiem Nederland