Onderzoek satellieten voor meting uitstoot zeeschepen | Maritiem Nederland
Nieuws
Meten van de uitstoot is goed voor de leefomgeving én voor eerlijke concurrentie in de scheepvaart.

Onderzoek satellieten voor meting uitstoot zeeschepenRedactie | woensdag 15 januari 2020
Zeevaart, MET Event

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de universiteiten van Leiden en Wageningen zijn met een onderzoek begonnen om de uitstoot van zwavel- en stikstofdioxiden door zeeschepen met satellietbeelden op te sporen. 

Per 1 januari 2020 zijn de regels voor de uitstoot van zwaveldioxide door zeeschepen aangescherpt. Het maximale zwavelgehalte van de brandstof daalt van 3,5 naar 0,5 procent. Voor de uitstoot van stikstofdioxiden worden vanaf 2021 strengere normen gesteld voor nieuwbouwschepen op de Noord- en Oostzee. Op dit moment ontbreekt het aan instrumenten om wereldwijd toezicht te houden op tienduizenden zeeschepen die - ver op zee buiten het zicht van toezichthouders - schonere maar duurdere brandstof moeten gaan gebruiken, of kostbare scrubbers aan boord moeten installeren.

Eerlijke concurrentie

Voor Nederland houdt de ILT toezicht op internationale regels voor de uitstoot van zeeschepen. Inspecteur Generaal Jan van den Bos: “Een deel van de uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden boven zee bereikt het land. We inspecteren op verschillende manieren op zwavel in de haven en voor de kust. Maar ver op zee via satellieten toezicht houden zou een mooie stap in de handhaving zijn. We doen dit voor de leefomgeving én voor eerlijke concurrentie in de scheepvaart.”

Inzoomen op schepen

Wageningen University & Research levert de expertise in het interpreteren van satellietdata en het modelleren van de uitstoot en verspreiding van vervuilende stoffen. Folkert Boersma, universitair hoofddocent Meteorologie en Luchtkwaliteit: “We kunnen met het ‘Nederlandse’ Tropomi satellietinstrument al heel precies volgen hoe sterk de emissies van grote steden zijn. Omdat de satelliet ook boven open zee meet, gaan we hier inzoomen op de emissies van individuele schepen. Het zou heel mooi zijn als het ons lukt om met Tropomi na te gaan of de schepen zich op zee aan de regels houden.”

Vervuiling per schip

Jacqueline Meulman, hoogleraar Toegepaste statistiek aan de Universiteit Leiden: “Ons belangrijkste doel is het berekenen van de mate van de vervuiling per schip. Wij leveren de kennis voor verificatie-algoritmes die in de enorme stroom gegevens patronen kunnen identificeren. We gebruiken hierbij intelligente, zelflerende algoritmes en statistische theorieën over ontbrekende waarden in de meting.”

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland