Offshore Industry congres: Investeren in renewables is pure verplichting | Maritiem Nederland
Nieuws
Investeren in duurzame energie is belangrijk om het gebruik van fossiele brandstof te verminderen.

Offshore Industry congres: Investeren in renewables is pure verplichting

Janny Kok | dinsdag 27 mei 2014
Offshore Wind

De doelstelling is prijzenswaardig: investeer in duurzame energiewinning om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De harde werkelijkheid is dat vooral de windenergiesector nog niet volledig is toegerust om kostenefficiënt te produceren en te leveren. Daarbij komt dat nationale overheden eigen regelgeving voor aansluiting van gegenereerde windenergie op nationaal grid prefereren boven standaardisatie.

Lid van de Raad van Bestuur van TenneT Holding BV Wilfried Breuer wil na afloop van het congres Offshore Industry 2014 in Rotterdam wel toegeven dat de diversiteit in regelgeving voor ‘het stopcontact op zee’ beslist een hinderpaal is om de prijs van windenergie lager te krijgen. Siemens Nederland lid van de Raad van Bestuur Bernard Fortuyn wijst op een ander kostenintensief aspect: “Offshore wind is een jonge industrie die de kosten in de hele productie en toeleveringsketen zal moeten drukken. Als dat niet gebeurt, is de industrie ten dode opgeschreven.”

Wereld te winnen

Zoveel is duidelijk. Er is een wereld te winnen in onderzoek en ontwikkeling van deze vorm van duurzame energie voor een scherpe prijs. De topman van DONG Energy Wind Power maakte melding van vier verschillend ontwikkelde toepassingen voor zes windenergie projecten, “maar niets werkte”.

Desondanks blijven betrokkenen zich houden aan de Europabrede doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. “Het sleutelwoord is vertrouwen op een goede ontwikkeling van de offshore windenergiesector”, aldus Fortuyn, die daaraan toevoegt dat nu het contract voor het een na grootste project in de sector gesloten is, dit een heel grote stap in de goede richting is. Die reuzenstap is gezet voor de ontwikkeling van het windmolenpark Gemini boven Schiermonnikoog, waarover CEO Pieter van Oord van hoofdaannemer van dit project Van Oord Dredging and Marine Contractors, kon vertellen. Het totaal op te stellen vermogen aan duurzame energie zal 600 Megawatt bedragen. Van Oord verwacht een rendement op investering in dit project van 10 tot 15 procent.

Intussen is het wachten op het rapport dat het Directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie binnen een paar maanden over de materie zal uitbrengen. De Nederlandse, Deense en Duitse regelgevers zullen hun goedkeuring moeten geven om het investeringsbesluit te kunnen nemen voor aanleg van een kabelaansluiting die windparken op de Noordzee verbindt met het Nederlandse en Deense energienetwerk en vervolgens verder in het Europese netwerk. Betrokkenen hopen dat dit besluit in 2016 kan worden genomen.

Verliezen nemen

De praktijk bewijst dat het in de offshore olie- en gaswinning winstgevender aan toe kan gaan, maar dat in voorkomende gevallen ook daar verliezen moeten worden genomen. Daarover was CEO Petrobas Netherlands BV Samir Passos Awad zeer open. Desondanks presenteerde hij in vertrouwen op succes het Petrobras 2014 - 2018 Business Plan dat voorziet in de verdubbeling van de olieproductie in Brazilië tot 2020.

De offshore industrie als geheel gaat intussen van groot, groter, grootst in scheepsomvang en volume, en van diep, dieper, diepst in exploratie. Daarin heeft de Nederlandse industrie zich stevig in de top vijf van wereldspelers gepositioneerd.

Partners Maritiem Nederland