Offshore, havens en maakindustrie banenmotor voor het maritieme cluster | Maritiem Nederland
Nieuws
Minister Kamp krijgt de Maritieme Monitor 2013 overhandigd door NML-voorzitter Arie Kraaijeveld.

Offshore, havens en maakindustrie banenmotor voor het maritieme cluster

Jan Spoelstra | donderdag 13 maart 2014
Maritieme Cluster, Arbeidsmarkt

De cijfers van 2012 zijn bekend, en het blijkt dat het maritieme cluster goed door de crisis heen komt. Dat komt voornamelijk door de florerende offshore-, bagger- en maakindustrie en de zeehavens die meer mensen aannemen.

In 2012 zijn er in het maritieme cluster 3.500 arbeidsplaatsen bijgekomen, in vergelijking met 2011 een groei van 1,7 procent. De productiewaarde en toegevoegde waarde stegen ten opzichte van 2011 met respectievelijk 1,5 miljard euro (4 procent) tot 36 miljard euro en met 700 miljoen euro (4 procent) tot 16 miljard euro. Hiermee deed de maritieme sector het beduidend beter dan de Nederlandse economie, waarin de werkgelegenheid en het Bruto Binnenlands Product daalden. Deze cijfers komen uit de ‘Maritieme Monitor 2013, De Nederlandse Maritieme Cluster’. Minister Kamp (Economische Zaken) ontving op 10 maart het eerste exemplaar uit handen van de voorzitter van Nederland Maritiem Land, Arie Kraaijeveld.

Ten opzichte van de landelijke economie heeft de maritieme sector in 2012 bovengemiddelde resultaten gerealiseerd. De maritieme sector biedt werkgelegenheid aan 194.000 mensen en draagt 3 procent bij aan het bruto nationaal product.

Over een langere periode bekeken (2006-2012) was de sterkste toename van werkzame personen in de waterbouw, gevolgd door de offshore, havens, maritieme dienstverlening en maritieme toeleveranciers. De werkgelegenheid in de zeevaart, scheepsbouw, marine, visserij en watersportindustrie daalde, die van de binnenvaart bleef stabiel.

NML-voorzitter Arie Kraaijeveld: “De maritieme sector is een stabiele werkgever en biedt een groeiend arbeidsmarktperspectief aan jongeren. Dat maakt dat jongeren die voor een opleiding in het maritieme domein kiezen, een zekere toekomst tegemoet gaan.”

Lovende woorden

Om de concurrentiepositie te kunnen verstevigen zal de sector moeten blijven innoveren. Er zal ingezet moeten worden op het ontwikkelen van schone schepen, winnen op zee, slim en veilig varen en betere integratie van de sector in de logistieke keten.

Minister Kamp nam het eerste exemplaar van de Maritieme Monitor 2013 in ontvangst, en deed dat - zo dat gaat bij dit soort bijeenkomsten - met wollige lovende woorden: “Ondanks de recessie verstevigde de Nederlandse maritieme sector in 2012 haar positie in de internationale top. Dat is goed voor het groei- en verdienvermogen van Nederland. Door de vernieuwing en samenwerking die uw sector kenmerkt, draagt de maritieme sector bovendien bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals schoner transport en energiezekerheid. De maritieme sector is daarmee een boegbeeld van innovatief en ambitieus ondernemerschap.”

Offshore

Het belang van de offshore industrie voor de sector is toegenomen en levert hierdoor spin-off voor aanpalende sectoren. Voor de toekomst blijven de offshore activiteiten belangrijk voor de totale maritieme sector. Naast het wereldwijd kunnen leveren van de meest geavanceerde schepen en kennis ten behoeve van de olie- en gaswinning, om in de mondiaal groeiende energiebehoefte te kunnen voorzien, zal ook de toonaangevende positie van Nederlandse bedrijven op het vlak van ontwikkeling, winning en distributie van windenergie op zee de komende jaren verder worden versterkt.

De Maritieme Monitor is een jaarlijkse thermometer die meet hoe de 12.000 bedrijven in de sector ervoor staan. Er is niet alleen gekeken naar economische kracht, maar ook naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit jaar heeft er voor het eerst afstemming tussen de Havenmonitor van de Erasmus Universiteit en de Maritieme Monitor plaatsgevonden. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de studie uitgevoerd.

De Maritieme Monitor is te downloaden via de site van NML: www.maritiemland.nl

Partners Maritiem Nederland