Noordelijke Zeeroute biedt kansen voor Nederlandse havens | Maritiem Nederland
Nieuws

Noordelijke Zeeroute biedt kansen voor Nederlandse havens

Jan van den Berg | maandag 18 mei 2015
Zeevaart, Havens

Nu het ijs rond de Noordpool afneemt, wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden hiervan voor de zeevaart. Het Centraal Planbureau heeft een analyse gepubliceerd van de waarschijnlijke effecten van het smeltende ijs op scheepvaart, handel en economie in 2030.

Er komt langzamerhand meer scheepvaart tussen Europa en Azië langs de Russische noordkust op gang, zo meldt het rapport van het CPB. Dat is nog beperkt tot de zomer. Voordat de route ook ‘s winters goed bruikbaar is, moet de omvang van de ijskap verder slinken.

Dat reders dan gebruik van de route maken, staat vast. De afstand tussen Rotterdam en Shanghai via het Suezkanaal bedraagt 19.100 km. Via de Noordelijke Zeeroute is dat 15.500 km, ofwel een kwart korter. In het algemeen geldt dat afstanden tussen Noordwest-Europa en Noordoost-Azië (China, Japan, Taiwan en Zuid-Korea) 17 tot 37 procent korter zijn over de noord.

De onderzoekers verwachten dan ook dat de handel en scheepvaart tussen deze regio’s sterk zullen stijgen. Voor Nederland wordt bijvoorbeeld een toename van de handel met China voorspeld van zo’n 10 procent. Soortgelijke, of iets hogere waarden, zijn er voor onder andere Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Voor de handel met Japan en Zuid-Korea zijn de effecten nog groter, omdat de afstanden korter zijn. Voor landen in Zuid-Europa is het positieve effect veel kleiner. In sommige gevallen is het zelfs licht negatief.

Hubfunctie

Het vervoersvolume tussen beide regio’s neemt met 10 procent toe. Voor grote havens als Antwerpen, Felixstowe, Hamburg en Rotterdam betekent dit een grotere overslag en een versterking van de hubfunctie. Dat zal vooral te merken zijn aan de groei van het containervervoer.

Voor de beheerders van het Suezkanaal ziet het er juist niet goed uit. Nu gaat 8 procent van de wereldhandel door dit kanaal. Volgens de onderzoekers blijft hier maar een derde van over. De gevolgen voor het Panamakanaal vallen buiten dit onderzoek. Toch is het goed om te bedenken dat afstanden tussen Noordwest-Europa en de westkust van Canada en de Verenigde Staten via de Noordpool iets korter zijn dan via het Panamakanaal.

Het gebruik van de Noordelijke Zeeroute kent wel aandachtspunten. Er is nu weinig infrastructuur voor de scheepvaart. Zo zal er meer capaciteit moeten komen voor bunkeren, weersvoorspelling, ijs breken en assistentie van schepen in nood. Daarnaast voert deze route voor meer dan driekwart langs de noordkust van Rusland. Nu de spanningen tussen het Westen en dit land toenemen, moet West-Europa de vraag beantwoorden hoe afhankelijk het wil zijn van deze grootmacht voor de handel en scheepvaart.

Partners Maritiem Nederland