NMT werkt aan coronaplan maritieme maakindustrie | Maritiem Nederland
Nieuws
NMT-directeur Roel de Graaf sprak in het FD over de acute problemen van de maritieme maakindustrie.

NMT werkt aan coronaplan maritieme maakindustrie

Redactie | vrijdag 17 april 2020
Toeleveranciers, Scheepsbouw

NMT werkt aan een sectorbreed coronaplan en -protocol voor de 'anderhalve-meter-economie'.  In het coronaplan, dat moet worden goedgekeurd worden door een beoordelingscommissie, moeten zaken komen te staan die te maken hebben met afstand houden, hygiëne, beschermingsmaatregelen en gedragsbeïnvloeding. Op basis van het plan kunnen bedrijven op een verantwoorde manier hun activiteiten opnieuw opstarten.

Het idee van coronaplannen per sector is gelanceerd door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe zo'n coronaplan er precies uit moet komen te zien. Het is ook nog niet bekend op welke termijn het plan vereist is en wanneer het beschikbaar moet zijn. De NMT vraagt aangesloten bedrijven of ze zelf ervaringen hebben met het opstellen van coronamaatregelen en of ze willen meewerken het sectorbrede plan. 

Werken in de maritieme maakindustrie – of dat nu bij een toeleverancier, op een scheepswerf of aan boord van een schip is – kent een specifieke dynamiek. Daarom moet er een voor de sector praktisch toepasbaar basisplan komen, dat de aangesloten bedrijven vervolgens bedrijfsspecifiek kunnen maken.

Vijfpuntenplan

NMT plukt de vruchten van haar zorgvuldig opgebouwde relaties met de belangrijkste stakeholders in de sector, waaronder Rijkswaterstaat, de relevante Tweede Kamercommissies en de ministeries van Defensie, Financiën, EZK en Infrastructuur en Waterstaat. Via verschillende kanalen probeert de brancheorganisatie enerzijds concrete problemen en oplossingen aan te dragen, en anderzijds de verschillende stakeholders zo goed mogelijk te informeren over de algemene situatie in de sector. Dit helpt beleidsmakers om een goede afweging te maken bij nieuwe (steun)maatregelen.

Een goed voorbeeld hiervan is het vijfpuntenplan dat begin april werd gepubliceerd, waarin NMT heel concreet opschrijft welke acute problemen er spelen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. "Dit helpt de ministeries weer om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met de punten die wij agenderen. Het vijfpuntenplan zien wij als een levend document. Er komen immers nog regelmatig andere uitdagingen bij."

Partners Maritiem Nederland