NMT vraagt extra steun voor maritieme maakindustrie | Maritiem Nederland
Nieuws
Sectormanager Sander den Heijer vraagt de overheid namens NMT om de meest acute nood te lenigen.

NMT vraagt extra steun voor maritieme maakindustrie

redactie | vrijdag 3 april 2020
Toeleveranciers, Scheepsbouw

De maritieme maakindustrie kampt met acute vraaguitval door het annuleren, vertragen en niet tekenen van orders. Ook ontstaan er liquiditeitsproblemen. NMT vraagt de Nederlandse overheid om oplossingen voor de vijf meest acute problemen. Naast de aangekondigde maatregelen is er er extra steun nodig.

De Nederlandse maritieme industrie ondervindt grote gevolgen door de coronacrisis. Orders worden geannuleerd en contracten niet ondertekend, zowel voor binnenlandse klanten als voor exportdoeleinden. NMT verwacht dat de gevolgen hiervan tenminste twee jaar effect zullen hebben. Dat komt omdat de maritieme maakindustrie een ketenindustrie is die bovendien na-ijlt op fluctuaties van de economie. Daarnaast hebben verstoringen in andere landen ook effecten in Nederland vanwege de hoge mate van internationalisering.

5-puntenplan

NMT roept de overheid op om snel een vijftal maatregelen te nemen:

  1. Gunstiger voorwaarden voor financiering van werkkapitaal, waardoor scheepswerven en toeleveranciers worden geholpen bij financieringsrisico’s van productiekosten.
  2. Versnellen van de programma’s voor vlootvernieuwing van Rijkswaterstaat en Defensie. Op deze manier krijgt de overheid eerder de beschikking over de al geplande schepen en kost het geen steungeld.
  3. Verlengen van de overgangstermijn voor de inbouw van zgn. CCR2 motoren in binnenvaartschepen vanwege vertraging in de oplevering van binnenvaartcasco’s.
  4. Ondersteunen van een coulanceregeling voor binnenkort inwerking tredende wet- en regelgeving voor nieuwbouw zeeschepen, zoals die door NMT wordt ingediend bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
  5. Steun bij repatriëring van werknemers en actieve medewerking voor het terughalen van buitenlandse vaklieden wanneer de productie weer wordt opgestart.

De maatregelen in het 5-puntenplan zijn te vinden op de website van NMT. Op deze website is ook een korte video te vinden waarin sectormanager Sander den Heijer het 5-puntenplan toelicht.

 

Partners Maritiem Nederland