NML pleit voor Maritiem herstelplan | Maritiem Nederland
Nieuws
“Nederland moet wereldleider emissieloze schepen worden, met een rol voor de overheid als launching customer.

NML pleit voor Maritiem herstelplanRedactie | donderdag 30 april 2020
Maritieme Cluster

Het is essentieel dat levensvatbare bedrijven in de maritieme sector de coronacrisis doorstaan. Om te voorkomen dat werknemers in één van de meest innovatieve sectoren massaal hun baan verliezen, roept Nederland Maritiem Land (NML) de overheid op een ‘Maritiem herstelplan’ te ontwerpen. “Nederland moet wereldleider emissieloze schepen worden, met een rol voor de overheid als launching customer”, zegt NML-voorzitter Rob Verkerk.

De maritieme sector wordt zwaar getroffen door de effecten van de Corona-crisis. Een groot deel van de sector is laat-cyclisch. Dit houdt in dat de gevolgen van de wereldwijde vraaguitval en gesloten grenzen van vandaag zich pas in de tweede helft van 2020 en begin 2021 volledig aftekenen. Door dit laat-cyclische karakter van de sector is het essentieel dat overheidsregelingen, zoals de NOW-regeling, ook in de tweede helft van dit jaar en later beschikbaar blijven.

Accent op duurzaamheid

Overheid en maritiem bedrijfsleven hebben een gezamenlijk belang als het gaat om verduurzaming en veiligheid op en vanuit zee. Wanneer overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten de handen ineenslaan en een economisch herstelplan ontwerpen, is het volgens NML mogelijk duurzaam het verschil maken en onze internationale concurrentiepositie verstevigen.

Het Maritieme herstelplan van NML bestaat uit vier punten:

1. Naar voren halen investeringen in marine- en kustwachtschepen en maritieme infrastructuur. Nederland heeft als één van de weinige landen in Europa een volledig private scheepsbouw die ook een rol speelt bij de vervanging en modernisering van marine- en kustwachtschepen en andere vaartuigen voor de Rijksrederij. Om de sector aan het werk te houden, is het noodzakelijk dat de aanbesteding van nieuwbouwprojecten naar voren wordt gehaald. Door prioriteit te geven aan ontwikkeling en bouw in Nederland met Nederlandse producten krijgt de sector een extra impuls. Hetzelfde geldt voor de aanleg of modernisering van havens en vaarwegen.

2. Inzet Groeifonds en launching customership voor innovatieve verduurzaming. Nederland wil wereldleider emissieloze schepen worden op basis van duurzame innovaties. De sector doet hiervoor een beroep op het Groeifonds van de ministeries van Financiën en EZK en vraagt de ministeries van Defensie en I&W om als launching customer op te treden. Vanuit het Groeifonds ontwikkelt de Nederlandse maritieme sector gezamenlijk schepen met emissieloze voortstuwing, ruime autonomie en smart maintenance systemen. De overheid zet deze ontwikkeling als eerste in bij haar nieuwe duurzame schepen. Hierdoor ontstaat een win/win-situatie, waaraan alle partijen in het gouden ecosysteem (kennisinstituten, bedrijven en overheid) bijdragen. “Door als overheid leiding te nemen in de vergroening van de eigen vloot, kan de hele maritieme sector vooruit worden getrokken: leadership door launching customership.”

3. Zorg voor behoud liquiditeitspositie met werkkapitaal en uitstel aflossingen leningen. Voor het voortbestaan van de maritieme sector is werkkapitaal essentieel omdat veelal een groot gedeelte van het werk moet worden voorgefinancierd. Ondanks nieuwe regelingen, zoals de GO-regeling en de borgstelling voor mkb-bedrijven, hapert soms de kredietverlening via de banken. NML roept de overheid op tot uitbreiding en versoepeling van exportkredietverzekeringen en exportfinanciering en het loskoppelen van werkkapitaaldekking van projecten. Daarnaast is uitstel van aflossingen op bancaire leningen ook voor gezonde ondernemingen nodig zodat zij een buffer kunnen aanhouden in onzekere tijden.

4. Grenzeloze havens en corridors. Eurocommissaris voor de interne markt Thierry Breton heeft de maritieme technologische industrie recent erkend als een van de meest strategische sectoren van Europa. Het Europese parlement verklaarde de havens, het gehele multimodale goederentransport en de visserij als vitale sector. NML roept het kabinet op hetzelfde te doen om de economie na de coronacrisis weer snel op gang te brengen. Bijvoorbeeld door green lanes op de Trans-Europese corridors in te stellen en een ongestoorde grenspassage voor goederen en personeel, ook in de havens.

Publiek/private taskforce

NML pleit voor de instelling van een publiek/private taskforce om de invulling van het Maritieme herstelplan met concrete projecten ter hand te nemen. Ook de verschillende betrokken departementen kunnen hierin een rol krijgen.

De brief is niet alleen ondertekend door NML-voorzitter Rob Verkerk, maar ook door Annemieke Nijhof (Topsector Water & Maritiem), Ron Nulkes (NIDV), Ronald Paul (Belangen Organisatie Zeehavens), Pieter van Oord (Offshore Energie Industrie), Bas Ort (NMT), Sibrand Hassing (KVNR), Hans Hopman (Maritiem Kennis Centrum), Dominic Schrijer (BLN-Schuttevaer), Pim Visser (Visned), Gerard van Balsfoort (Redersvereniging voor de Zeevisserij) en Hendrik Postma (Vereniging van Waterbouwers).

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland