Nieuwe kotter maakt visserij duurzamer | Maritiem Nederland
Nieuws
De nieuwe kotter krijgt de voorlopige aanduiding MDV-2015.

Nieuwe kotter maakt visserij duurzamer

Jan van den Berg | woensdag 18 juni 2014
Visserij

Er staat een nieuw soort kotter op stapel, dat het aanzien van de Nederlandse visserij kan veranderen. Het eerste exemplaar, onder de voorlopige aanduiding MDV-2015, moet volgend jaar in de vaart komen. De nadruk ligt op kostenbesparing en duurzaamheid.

De Nederlandse kottervloot is verouderd. Van de ongeveer 280 kotters is twee derde meer dan twintig jaar oud. De verouderde motoren gebruiken bovendien veel brandstof. De prijs hiervan is de afgelopen tien jaar vrijwel constant gestegen. Over deze periode heeft de kottersector per saldo verlies geleden.

Voorts is de maatschappelijke kritiek op de traditionele boomkorvisserij sterk gegroeid. Bij dit soort visserij worden zware kettingen over de zeebodem getrokken om platvis als schol en tong te laten schrikken, zodat ze opspringen en in het net terechtkomen. Dit is verwoestend voor het leven op en vlak onder de bodem.

Revolutionair anders

Om de kottervisserij op de Noordzee rendabel te maken, is een nieuw soort schip nodig. De afgelopen jaren is daar in het kader van het Masterplan Duurzame Visserij hard aan gewerkt, zegt bestuurslid Philip ten Napel. “Het ontwerp voor een nieuw soort kotter is klaar, de financiering van het eerste schip is rond en het contract voor de bouw is getekend.”

Het schip wordt 30 meter lang en 8,3 meter breed. Daarmee heeft het de afmetingen van een gemiddelde Nederlandse kotter. De overeenkomsten houden hiermee wel zo’n beetje op, want het nieuwe schip is in technisch opzicht revolutionair anders. Dat geldt bijvoorbeeld voor de rompvorm. Het schip krijgt een semi-bijlboeg voor een stabiele zeegang. Bij de rompvorm ligt de nadruk op een lagere weerstand, zegt Klaas Hoekman van Hoekman Shipbuilding. “Het onderwaterschip is dermate innovatief, dat we het nu nog niet willen laten zien.”

Om gewicht te besparen zal een deel van de constructie van composietmateriaal worden gemaakt. Innovatief voor de visserij is daarnaast de toepassing van diesel-elektrische voortstuwing. In plaats van één grote dieselmotor komen er nu een grote en kleine generatorset. Hierdoor kunnen het geleverde en het gevraagde vermogen goed op elkaar worden afgestemd. Een energiemanagementsysteem zorgt dat de generatorsets niet meer vermogen leveren dan nodig is voor de voortstuwing, verlichting en andere functies. Ook wordt de warmte van de motoren teruggewonnen. Naar verwachting heeft de MVD-2015 aan zes ton brandstof per week genoeg. Dat is nu, afhankelijk van het soort kotter, twee tot vier maal zoveel.

Twinrig met elektrische puls

Ook het vistuig is nieuw. Er kan worden gevist met een twinrig. Dit is een variant op de boomkor die weinig schade aan de bodem toebrengt. Door te kiezen voor een twinrig met elektrische puls kan de beroering van de bodem verder worden verminderd, zonder dat de vangst van platvis eronder lijdt. Twinrig puls vistuig wordt momenteel op de Noordzee getest.

Ook wordt de MVD-2015 geschikt voor flyshoot vissen. Hierbij trekt het schip een net door het water dat aan de ene kant is bevestigd aan een boei en aan de andere kant aan het schip. Deze vorm van visserij kost relatief weinig brandstof. Flyshoot vissen is geschikt om bijvoorbeeld poon, koningsvis en inktvis te vangen.

Het is nog niet bekend wie het casco gaat bouwen. Zeker is wel dat dit in Nederland gebeurt. Eind dit jaar moet het schip bij Hoekman Shipbuilding liggen voor de afbouw. Volgend jaar komt de eerste MVD-2015 in de vaart. Klaas Hoekman verwacht dat het ontwerp een succes gaat worden: “Ik verwacht dat er een geweldige marktpotentie voor is. Zowel in ons land als daarbuiten.”

Partners Maritiem Nederland