Nieuwe deuren voor Beatrixsluis | Maritiem Nederland
Nieuws

Nieuwe deuren voor Beatrixsluis

Bart Stam | maandag 27 augustus 2018

Met een dag vertraging heeft Sas van Vreeswijk zaterdag ook de tweede sluisdeur geplaatst in Nieuwegein. Beide stalen reuzen van 490 ton maken onderdeel uit van de Derde Sluiskolk van de Prinses Beatrixsluis die eind 2018 gereed moet zijn voor de scheepvaart.

De Derde Sluiskolk (297x25x5,8 meter) maakt onderdeel uit van de modernisering van het Lekkanaal. Hieronder valt ook een verbreding met 45 meter ten noorden van het sluizencomplex om extra ligplaatsen aan te leggen. Het Lekkanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, en daarmee de havens van Rotterdam en Amsterdam. Jaarlijks maken zo’n 50.000 binnenvaartschepen gebruik van het kanaal en de Beatrixsluis. De twee sluizen uit 1938 (225x18 meter) vormen steeds vaker een knelpunt voor grote binnenvaartschepen. De Derde Sluiskolk en de verbreding kosten samen 133 miljoen euro.

“Het inhijsen van de eerste sluisdeur ging donderdag augustus volgens plan,” zegt Sylvia Kramer van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. “Bij het plaatsen van de tweede deur op vrijdag hadden we te veel wind.” Zaterdag kon Sas van Vreeswijk het karwei alsnog voltooien.

De Derde Sluiskolk krijgt vier deuren, twee aan elke zijde. Het voordeel is dat er bij onderhoud, of een calamiteit altijd een reservedeur is. Een tweede voordeel is dat met de buitenste sluisdeuren een sluiskolk van 297 meter ontstaat. Dit is voldoende om twee binnenvaartschepen van 135 meter gelijktijdig te schutten.

Een Chinees staalbedrijf produceert de vier sluisdeuren van 28 meter lang, 14 meter hoog en 6,5 meter dik. Per schip zijn ze van Shanghai naar Mammoet in Schiedam vervoerd voor de afbouw. Sas van Vreeswijk heeft beide deuren met duwbak en ponton via de Nieuwe Maas en de Lek vervoerd naar hun eindbestemming. Een 42 meter hoge 700-tons kraan op het ponton heeft beide sluisdeuren geplaatst op de onderwaterrolwagens in de deurkassen. Voor deze deurkassen heeft de aannemer diepwanden gebruikt om de overlast te beperken. In september volgt het inhijsen van de twee sluisdeuren aan de noordzijde van de sluiskolk

 .

Partners Maritiem Nederland