Delta Plan nodig voor bescherming Noordzee en Cariben | Maritiem Nederland
Nieuws
Koraalbanken in de Cariben worden bedreigd door vervuiling, erosie, kustbebouwing en klimaatverandering (foto: WUR)

Delta Plan nodig voor bescherming Noordzee en Cariben

redactie | vrijdag 20 april 2018
Visserij, Offshore Wind

In de rede bij zijn afscheid van Wageningen University & Research pleit Han Lindeboom, hoogleraar Mariene ecologie, voor een nieuwe aanpak voor de bescherming van Noordzee en de Cariben. "In de Noordzee komt het er op aan om ecologie op een goede manier met andere functies (windenergie, voedselproductie) te combineren. In de Cariben staan we voor de opgave om het koraal te redden."

De komende periode moeten er belangrijke besluiten worden genomen over duurzame energie, de afbouw van olie- en gasplatforms, landbouw op zee en de toekomst van de visserij op de Noordzee. Dé grote uitdaging volgens Lindeboom is de ideale combinatie van deze grote transities te vinden. “We hebben het niet alleen over inrichten van natuurreservaten, we gaan heel veel energie op zee winnen en de productie van gezond voedsel uit zee gaat een hoge vlucht nemen. Bij zoveel wijzigingen op de Noordzee en zoveel investeringen is dit een unieke kans om grote stappen te zetten.”

De kunst is, zegt Lindeboom, om via een integrale aanpak naar oplossingen te kijken, waarbij de inzet gericht moet zijn op een nieuw ecologisch evenwicht tussen natuur en alle menselijke activiteiten. “Zodat onze kinderen straks vol trots kunnen zeggen dat de Noordzee weer in balans is met ruimte voor natuur én voor menselijk gebruik.”

Koraal redden

In het Nederlandse deel van de Cariben dreigen de koralen de komende jaren te verdwijnen door vervuiling, erosie, kustbebouwing en klimaatverandering. Lindeboom pleit daarom al lange tijd voor een Nationaal ∆ (Delta) Plan, waarbij via een Task Force en adequate financiering duurzame oplossingen mogelijk worden die ook bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN. Het gaat dan om het verbeteren van de waterkwaliteit, versterken van de lokale economie, het tegengaan van erosie, harmonisch ruimtegebruik, duurzame visserij en versterken van het natuurbeheer (land en water).

Nieuwe energie ontketenen

Via de overheden loopt het bedenken en realiseren van oplossingen vaak stroperig, is Lindebooms ervaring. "Mijn inzet is om belanghebbenden zoals bewoners van de eilanden, lokale bedrijven en toeristen als onderdeel van de oplossing te zien. Door hen actief bij de oplossingen te betrekken en eigenaar te maken, kan een nieuwe energie op de eilanden worden ontketend. Dat leidt tot duurzame oplossingen voor de natuur, maar ook tot een weerbare economie op de eilanden."

"Ook in het Nederlandse deel van de Cariben ligt een zee van mogelijkheden. We doen het voor de generaties die na ons komen", aldus Lindeboom, die na zijn pensioen nog lang hoopt bij te dragen aan duurzame oplossingen voor zowel natuur als economie.

Partners Maritiem Nederland