NH1816 bezig met proefvaarten | Maritiem Nederland
Nieuws
Het meest typerende kenmerk van de NH1816 is de rompvorm. Op de voorgrond vaart de ‘Jeanine Parqui’ (2006). Foto: Flying Focus

NH1816 bezig met proefvaarten

Jan Spoelstra | donderdag 30 januari 2014
Zeevaart, Scheepsbouw, Damen

Reders die jaarlijks met storm op de Noordzee te maken hebben, kunnen in geval van nood binnenkort een beroep doen op een nieuwe reddingsboot van de KNRM.

Na een succesvolle kantelproef in november vorig jaar is de NH1816 de afgelopen weken druk aan het proefvaren. “Alle kinderziektes moeten er nu uit, onder de meest extreme omstandigheden wil je gewoon dat deze boot het blijft doen, dat is inherent aan een reddingsboot”, aldus een KNRM woordvoerder tegen Maritiem Nederland. De boot ligt momenteel bij Damen Shipyards in Gorinchem, en wordt naar verwachting in februari overgedragen aan de KNRM.

Het meest opvallende aan de boot is de rompvorm op basis van de bijlboeg. Jarenlang dacht men dat bij snelle boten de piekversnellingen van 1,5 tot 2,5 G geminimaliseerd moesten worden, omdat deze het meest voorkomen. Maar juist piekversnellingen van 7 tot 8 G - die voorkomen wanneer een boot uit het water komt en op de golven smakt - zorgen ervoor dat kapiteins van snelle boten op ruwe zee gas terugnemen. Doordat de romp in ruwe zee door de golven heen klieft, worden de piekversnellingen tegengegaan.

Omdat de bijlboeg met het diepste punt voorin nogal diep steekt, kon de rompvorm die we kennen van snelle platformbevrachters niet één op één overgenomen worden voor deze reddingsboot. De KNRM wil ook in de buurt van zandbanken veilig kunnen manoeuvreren en daarom staat de boeg niet volledig verticaal. De boot gedraagt zich als een planerende boot, pas bij ruwe zee klieft ze als een bijlboeg door de golven.

Partners Maritiem Nederland