Nettoresultaat Kottervisserij stijgt 73% | Maritiem Nederland
Nieuws
De in 2015 in de vaart gekomen 'MDV-1 Immanuel' is één van de modernste kotters van de Nederlandse vloot. Foto: Flying Focus

Nettoresultaat Kottervisserij stijgt 73%

Redactie | maandag 4 april 2016
Visserij, Jaarcijfers

Voor de kottervisserijsector is 2015 financieel en milieutechnisch een positief jaar. Dit komt door lage brandstofprijzen en hogere visprijzen.

Het nettoresultaat van de kottervisserij is in 2015 ten opzichte van 2014 met 73% gestegen, van 28 miljoen euro naar 48 miljoen euro. Daarnaast neemt de uitstoot van CO2 in deze sector al geruime tijd fors af. In 1995 was dit 985 kiloton CO2 per jaar, in 2015 is dit afgenomen tot 237 kiloton per jaar. LEI Wageningen UR presenteerde deze cijfers op vrijdag 1 april.

De forse stijging van het nettoresultaat komt met name door hogere visprijzen en een lager brandstofverbruik, in combinatie met lagere brandstofprijzen vanwege de lage olieprijs. De aanvoerprijzen van de belangrijkste soorten in de kottervisserij, tong en schol (platvis), stegen in 2015 met respectievelijk 11% (naar 10,82 euro per kg) en 19% (1,51 euro per kg). De brandstofprijzen daalden in het zelfde jaar met 28% naar gemiddeld 41 eurocent per liter.

Het grootste deel van het nettoresultaat van de platvisvisserij werd gerealiseerd met pulstechniek. In de kottervisserij waren de afgelopen jaren ongeveer 280 kotters actief, waarvan op dit moment ongeveer 80 kotters gebruik maken van deze visserijmethode.

CO2-uitstoot

Per kilo aangevoerde vis is de CO2-uitstoot sinds 1995 afgenomen met 57%, van 7,57 kg CO2 naar 3,24 kg CO2 in 2014. De uitstoot van CO2 is gerelateerd aan het brandstofverbruik en de omvang van de benutte visbestanden. De afname van het brandstofverbruik heeft verschillende oorzaken, waaronder krimp van de Nederlandse kottervloot, het verbod op motoren met meer dan 2.000 pk, innovaties in zuinigere vistuigen en schepen, verschuiving naar energiezuinigere visserijtechnieken als puls en twinrig, en veranderingen in ondernemersgedrag.

Aanlandplicht

Per 1 januari 2016 wordt de aanlandplicht gefaseerd ingevoerd voor de Nederlandse kottervisserij. In 2019 moet de vloot verplicht alle bijvangst (ondermaats vis en/of vis waar geen quotum voor is) aan wal brengen. De aanlandplicht kan een forse stempel gaan drukken op de economische prestaties van de sector wanneer al de bijvangsten aan de wal moeten worden gebracht.

Partners Maritiem Nederland