Nederlandse zeevaart pleit voor Europese Green Deal | Maritiem Nederland
Nieuws
Annet Koster: 'Economisch gewin door het overtreden van de milieuregels is voor ons absoluut een no-go.'

Nederlandse zeevaart pleit voor Europese Green DealRedactie | woensdag 9 oktober 2019
Zeevaart

De Nederlandse Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens moet een Europees vervolg krijgen als het aan de KVNR ligt. De Nederlandse reders roepen Frans Timmermans als voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie op om op korte termijn met de sector in gesprek te gaan om tot afspraken te komen. Volgens de Nederlandse reders moeten hierbij de hoge ambities voor CO2-reductie van de zeevaart centraal staan.

Tijdens de hoorzitting in het Europees Parlement op 8 oktober gaf Timmermans aan naar de verschillende sectoren te kijken en de mogelijkheden om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen verder te reduceren, zo ook in de zeevaart. In reactie op diverse vragen deed Timmermans stevige uitspraken over de ‘vervuilende scheepvaart’. De KVNR nodigt de beoogde Eurocommissaris voor de Europese Green Deal daarom graag uit om met de reders in gesprek te treden.

Voorloper in verduurzaming

“In het Nederlandse bedrijfsleven zien we al veel initiatieven om de zeevaart te verduurzamen. Het laat onder meer zien dat de reders niet alleen verantwoordelijkheid claimen maar ook graag voorloper willen zijn in de verduurzaming. Wij denken en werken dan ook graag mee aan een breed gedragen Europees plan van aanpak.”, zegt KVNR-directeur Annet Koster. Met een eigen reductieagenda van 70 procent minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2008 hebben de Nederlandse reders zelfs een hogere ambitie dan de 50 procent die vorig jaar bij de IMO van de VN is overeengekomen. De uitgangspositie en uitdaging is daarbij dat schonere schepen hand in hand gaan met een goed belegde groene boterham.

Te ingewikkeld voor zeevaart

Nick Lurkin, adviseur klimaat en milieu bij de KVNR, is van mening dat het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS niet voor de zeevaart geschikt is. “Uitgangspunt van dit systeem is dat per onderneming een maximum aan CO2-emissierechten wordt verleend. Reders zouden in een dergelijk geval emissierechten kunnen kopen van of verkopen aan andere reders of charteraars. De extra administratieve lasten voor de reder zijn daarmee enorm en dat is iets wat we absoluut willen voorkomen, ook vanuit het oogpunt van duurzame inzetbaarheid en werkplezier van de werknemers. Al met al is het een te ingewikkeld systeem voor onze tak van sport en zeker onwenselijk als je bedenkt dat de Nederlandse zeegaande vloot veelal uit MKB-bedrijven bestaat.”

CO2-heffing op scheepsbrandstof

De Nederlandse reders komen met een alternatief dat transparanter is en beter werkt: “Een vastgestelde CO2-heffing op de brandstof. De opbrengsten gaan dan naar een internationaal maritiem innovatiefonds om innovaties voor reders en infrastructuur voor alternatieve energiedragers te bekostigen”, aldus Lurkin.

 Handreiking naar Commissie en industrie

Directeur Koster voegt toe dat “veruit de meeste zeeschepen van onze leden met grote regelmaat in Europese wateren varen. Daarom zien we ook graag in Europees verband een overeenkomst waarbij we vooral kijken naar win/win-situaties voor zowel de reder als het klimaat. Wij reiken onze hand uit naar alle relevante partijen in en rondom de Europese maritieme industrie en de Europese Commissie om ons daarbij te helpen. Samen staan we immers sterker en bereiken we meer ten gunste van het klimaat, de Europese burgers en de ondernemers.”  

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland