Monotower ideaal voor kleinschalige gasproductie | Maritiem Nederland
Nieuws

Monotower ideaal voor kleinschalige gasproductie

Jan van den Berg | woensdag 12 juli 2006

Sinds een krap jaar is er een nieuw type platform voor gasproductie, geschikt voor gaswinning uit kleine velden: de monotower. Shell exploiteert er twee op de Noordzee.

Ook al bevindt het zich vaak in kleine velden, aardgas zit er nog genoeg in de Noordzee: onder het Nederlands deel van het continenaal plat zo’n 300 miljard kubieke meter. Om het succesvol te exploiteren, zijn goedkope manieren nodig om de delfstoffen te kunnen winnen. Shell Exploration and Production Europe heeft een klein platform ontwikkeld om ook uit de kleinste velden rendabel gas te kunnen winnen. Dit type platform staat bekend als Trident Monotower. De naam geeft aan dat het een platform betreft op één poot.

De onderdelen van de poot zijn gekomen van het Belgische bedrijf Smulders. De poot bestaat uit twee buizen. De ene, met een diameter van 4,2 meter, wordt in de zeebodem geheid. De andere komt er bovenop. De diameter loopt van 4,2 meter onderaan tot 2,5 meter aan de bovenkant. Bij een waterdiepte van 30 meter is de lengte van beide buizen bijna 100 meter. De constructie vertoont overeenkomsten met die van een windmolen. Daarom is bij de fundering ook Ballast Nedam betrokken, vanwege de ervaring van dit bedrijf met het installeren van grote windmolens.

 

Energie

Op de bovenste buis staat een klein platform met een aansluiting op de aardgasbron (wellhead) en een verdeelstuk voor pijpen (manifold). Deze zorgen dat het gas uit het veld veilig naar het vasteland of een ander platform kan stromen. De platforms zijn gebouwd door het Nederlandse bedrijf Genius Vos.

De energievoorziening heeft veel aandacht gekregen. De benodigde elektriciteit is afkomstig van twee windmolens en van zonnepanelen. Verder is er een accu die in geval van nood 28 dagen achtereen alle benodigde elektriciteit kan leveren. Hierdoor is een onderzeese kabel overbodig. Er is ook geen dieselaggregaat nodig en regelmatige brandstofaanvoer dus evenmin. De Monotowers zijn onbemand en er is geen helikopterplatform. Een hoge betrouwbaarheidsgraad moet garanderen dat de platforms twee jaar kunnen functioneren zonder noemenswaardig onderhoud.

Shell heeft twee van deze Monotowers geplaatst op de Noordzee. Een ervan staat in het Cutter-gasveld op het Britse deel van de Noordzee. De andere staat in het K17-veld op Nederlands gebied. De afvoer van het gas, afkomstig van de Monotowers, loopt via pijpleidingen en andere platforms.

De Monotowers staan in water met een diepte van 30 tot 35 meter. De maximale diepte bedraagt 40 meter. Er zijn dan ook veel zeebodems waar Monotowers tot de mogelijkheden behoren. Behalve aan de Noordzee valt te denken aan de Golf van Mexico (dicht bij de kust) en de Ierse Zee.

Monotowers zijn niet de eerste platforms die op één poot staan. Er zijn er tal van, onder meer exemplaren die door Shell zijn geplaatst. Wel is de Monotower de meest eenvoudige en goedkope variant, zodat kleine gasvelden kosteneffectief te exploiteren zijn.

 

Kader

Deiningscompensator

Bij de plaatsing van onderdelen van de Monotowers heeft Genius Vos gebruikgemaakt van een nieuwe hijstechniek. Bij hijsoperaties op zee is compensatie van deining en golfslag noodzakelijk. Kraanschepen beschikken over installaties hiervoor, maar het gebruik ervan is kostbaar.

Genius Vos koos er daarom voor om het werkplatform Seafox 4 in te schakelen. Dit platform staat op poten op de zeebodem. Om de bewegingen van de zee op te kunnen vangen, heeft Genius Vos een deiningscompensator ontwikkeld. Deze is voor het eerst toegepast bij de plaatsing van de Monotowers.

De compensator heeft de nodige potentie. De huidige versie, waarmee de Monotowers zijn geplaatst, kan 250 ton hijsen: het gewicht van de poot. De techniek is echter ook toepasbaar voor lasten tot maximaal 2.000 ton. Meer heeft geen zin, want dan wordt de deinigscompensator zo groot en duur, dat het gebruik ervan meer gaat kosten dan de inzet van een kraanschip.

Partners Maritiem Nederland