'Minister Koolmees houdt boete Oasis of the Seas in stand' | Maritiem Nederland
Nieuws
In 2014 was het bezoek van de Oasis of the Seas nog een grote publiekstrekker (foto: Ries van Wendel de Joode/HbR)

'Minister Koolmees houdt boete Oasis of the Seas in stand'

redactie | maandag 5 november 2018
Maritieme Cluster, Cruise

Naar verluidt zal minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bezwaren van cruiserederij Royal Caribbean tegen de boete van bijna 1 miljoen euro die de Inspectie SZW in 2014 oplegde ongegrond verklaren. NMT is diep teleurgesteld in de minister en spreekt van een 'gemiste kans'.

Volgens de brancheorganisatie is het in stand houden van de boete "een volledig gemiste kans voor dit onderdeel van de Nederlandse industrie en economie".

Vorige week publiceerde het Sociaal Planbureau nog een rapport waaruit volgens NMT klip en klaar blijkt dat er in Nederland géén sprake is van arbeidsverdringing in de Nederlandse industrie door buitenlandse werknemers. “Ook in het cruiseschependossier is dat niet het geval", onderstreept NMT-voorzitter Bas Ort. "Er is juist sprake van het creëren van hoogwaardige Nederlandse werkgelegenheid.”

Onderzoeksrapport

Het ministerie van Sociale Zaken wil niet bevestigen of de boete voor de cruiserederij overeind blijft. Wel is inmiddels een gezamenlijk onderzoeksrapport van Sociale Zaken en Infrastructuur & Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin concluderen de ministeries dat er in Europa geen sprake is van een ongelijk speelveld als het gaat om handhaving van de arbeidswetgeving van zeevarenden. "De handhavingspraktijk in Nederland, België en Frankrijk is op hoofdlijnen overeenkomstig ingericht", aldus het rapport. 

In de aanbiedingsbrief bij het rapport schrijft minister Koolmees dat hij nog overleg voert met de sociale partners over de verduidelijking van de Wet minimumloon en de Wet arbeid vreemdelingen en de toepassing van beide wetten in de zeescheepvaart. Vóór het kerstreces verwacht Koolmees de resultaten van dit overleg.

Nog jaren onzekerheid

NMT meent echter dat er juridisch het nodige op het overeind houden van de boete valt af te dingen. Hierdoor ligt nog jaren procederen in het verschiet. Jaren van onzekerheid op de markt waardoor het Rotterdamse dok, bij uitstek geschikt voor dit werk, 'besmet' zal blijven voor buitenlandse rederijen. NMT vindt het onbegrijpelijk dat de minister dit alles naast zich neer blijft leggen.

Zie voor de achtergrond van het besmette droogdok de eerdere berichtgeving in Maritiem Nederland.

Partners Maritiem Nederland