Milieuakkoord Rotterdam en Milieudefensie | Maritiem Nederland
Nieuws
Schotse Hooglanders grazen op de landtong van Rozenburg tegen de achtergrond van tankers in het Calandkanaal.

Milieuakkoord Rotterdam en Milieudefensie

Janny Kok | woensdag 23 februari 2011

Een nieuw pakket maatregelen moet de uitstoot van de Rotterdamse haven met 10 procent doen dalen ten opzichte van de huidige milieueffectrapportages.

Het HbR en Milieudefensie hebben een strategie uitgestippeld volgens welke de uitstoot van NOx, PM10 en SO§2§ van de negentien vaartuigen van het HbR drastisch zal worden teruggedrongen en ‘schone’ zeeschepen die de haven van Rotterdam aandoen, worden beloond met een korting van 5 procent op de havengelden. Dat percentage kan oplopen als andere havens in de Hamburg - Le Havre range zich aansluiten bij het akkoord van Milieudefensie en het HbR. De uitvoering van de maatregelen vergen een investering van 15 tot 25 miljoen euro.
De betrokkenen geven toe dat ze hebben moeten wennen aan het proces om de luchtkwaliteit van de Rotterdamse haven fors te verbeteren, plus de 50 kilometer buitengaats die bij het akkoord is betrokken. “Mensen hebben moeten wennen aan het gegeven dat we met het Havenbedrijf liever een akkoord wilden afsluiten, in plaats van op de barricaden klimmen”, aldus directeur Hans Berkhuizen van Milieudefensie. “We hebben onze achterban moeten masseren om ze achter deze aanpak te krijgen. De onderhandelingen waren ook niet altijd even makkelijk, maar we hadden de wil om eruit te komen. Voor ons is het belangrijk dat de luchtkwaliteit niet alleen Maasvlakte 2, maar ook de bestaande Maasvlakte en de 50 kilometer zeeinwaarts veel beter wordt. Wij zijn nog steeds niet blij met de Maasvlakte 2. Deze is er gekomen als gevolg van het rondslepen met bulkgoederen en ander materiaal. De groei van goederenstromen wordt in stand gehouden door goedkope transportkosten. Dat zouden we willen oplossen, maar zolang we de hele wereld niet hebben kunnen verbeteren, is dit akkoord een goede eerste stap.” (JK)


 

Partners Maritiem Nederland