'Baggeraar niet voorzichtig genoeg met straling' | Maritiem Nederland
Nieuws

'Baggeraar niet voorzichtig genoeg met straling'Redactie | woensdag 18 maart 2020
Baggeren

Het project ‘Baggeraars 2019’ van de Inspectie SZW onderzoekt of baggeraars zo veilig mogelijk met radioactieve straling werken. "Mensen op baggerschepen weten veel van slib en water, maar weinig van straling", constateerde ISZW-inspecteur Michel Lammers bij de start van dit project. Uit recente controles bij 25 baggeraars blijkt dat veel bedrijven niet voorzichtig genoeg werken met straling.

De Inspectie SZW constateerde 34 overtredingen. Een aantal zaken die tijdens eerdere inspecties aan het licht kwamen, zijn nu nog steeds niet op orde. Zo voldoen risico-inventarisaties en -evaluaties niet aan de vereisten en is het op peil houden van de deskundigheid van werknemers niet altijd in orde. 

Metingen met radioactieve bronnen

Op baggerschepen en zandzuigers zuigen sterke pompen zand, klei, slib en grind van de waterbodem op. Bij deze werkzaamheden worden metingen uitgevoerd met radioactieve bronnen. Bij verkeerd gebruik zijn de stralingsrisico’s van deze sterke bronnen groot. Volgens de Inspectie SZW is het van belang dat werkgevers de risico’s goed inventariseren en maatregelen nemen om de gezondheid van hun werknemers te beschermen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de deskundigheid van het personeel op peil blijft.

Op deze punten scoren de baggeraars onvoldoende, blijkt uit het project. De Inspectie tikte negen bedrijven op de vingers omdat zij de stralingsrisico’s niet op de juiste manier, of onvolledig, inzichtelijk hadden gemaakt. Zes bedrijven kregen een waarschuwing omdat de kennis van specialistische medewerkers niet toereikend was. Deze medewerkers die toezicht houden op het gebruik van de stralingsbronnen hadden hun bij- en nascholing niet op orde.

Minder overtredingen dan in 2014

Ondanks deze overtredingen ziet de inspectie SZW wel positieve ontwikkelingen in vergelijking met inspectieresultaten van zes jaar geleden. Zo is het totaal aantal geconstateerde overtredingen gehalveerd en zijn vergunningen nu op orde. Er zijn geen situaties aangetroffen die onmiddellijk gevaar voor werknemers opleverden. De Inspectie heeft voor de geconstateerde overtredingen waarschuwingen uitgedeeld. Bedrijven moeten de komende tijd aan de slag met het oplossen van tekortkomingen.

Aandacht verslapt al snel

"Ons doel is om te kijken of de baggerbedrijven voldoen aan de wetgeving en het effect vast te stellen van eerdere inspecties. Ook willen we de aandacht voor de risico’s van radioactieve straling bij bedrijven verhogen", zegt senior inspecteur en specialist straling Michel Lammers in het magazine 'Werken met gevaarlijke stoffen' van de Inspectie SZW. "Bedrijven die straling als hun core business hebben, zoals bijvoorbeeld een kerncentrale, hebben die aandacht wel. Maar bij bedrijven die veel weten van hun eigen business maar niet veel van straling, zoals baggeraars, verslapt de aandacht na ons bezoek meestal al snel."

Vergunning moet in orde zijn

Bij de controles kijkt de Inspectie SZW naar een aantal 'speerpunten', vertelt Lammers "Wij kijken ten eerste naar de vergunningen om met radioactieve stoffen te mogen werken. Die zijn vaak niet in orde. Dat komt ook omdat in de baggerindustrie relatief veel wisselingen van de wacht zijn: steeds moeten opnieuw papieren in orde worden gemaakt. Dat heeft vaak niet de prioriteit."

Daarnaast moeten radioactieve bronnen jaarlijks worden gecontroleerd door een deskundig bedrijf. "Ook dat wordt wel eens vergeten. Bij een dergelijke controle kun je door meting van de straling een eventuele lekkage vinden. Zou dit lek niet gevonden zijn, dan worden werknemers aan boord van de baggerschepen blootgesteld aan Ioniserende straling", aldus Lammers

Stralingsexpert in de buurt

Sinds een wetswijziging in 2018 moet ieder bedrijf dat werkt met radioactieve straling een 'toezichthoudend medewerker stralingsdeskundige' (TMS) in de buurt hebben. Lammers; "Voor de baggerindustrie hebben we bepaald dat de TMS, in het geval van een calamiteit, binnen twee uur op een baggerschip is. Lukt dit niet omdat het schip bijvoorbeeld op zee vaart, dan moet er een TMS aan boord zijn."

Tot slot moet er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn gedaan op het gebied van straling: een berekening van de hoogte van de risico’s bij een bepaalde hoeveelheid straling en welke maatregelen men moet nemen om deze risico’s te beheersen.

Voor kleine bedrijven is vooral de verplichting om een stralingsexpert in de arm te nemen als het misgaat een grote kostenpost, beaamt Lammers. "Baggeraars zijn hier soms dus niet zo blij mee."

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland