Melanie Schultz minister van maritieme zaken | Maritiem Nederland
Nieuws

Melanie Schultz minister van maritieme zaken

Antoon Oosting | dinsdag 23 november 2010

De maritieme sector zit in het nieuwe kabinet-Rutte niet meer opgescheept met een staatssecretaris maar valt voortaan rechtstreeks onder Melanie Schultz van Haegen (VVD), de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu.

Bij de portefeuilleverdeling tussen de bewindslieden is overeengekomen dat Schultz de beleidsterreinen mobiliteit, maritiem en ruimte voor haar rekening neemt. Dat betekent dat zij zich met alle vormen van vervoer over land en over water gaat bemoeien. Onder de portefeuille Maritiem vallen behalve de koopvaardij en de zeehavens ook de binnenvaart en de binnenhavens.
De staatssecretaris op dit ministerie, CDA’er Joop Atsma (CDA), wordt politiek verantwoordelijk voor milieu, water, luchtvaart en het KNMI. Overigens krijgen vooral de baggeraars wel met Atsma te maken want naast het milieu krijgt Atsma in zijn portefeuille ook het beheer van de Nederlandse waterhuishouding en de verdediging tegen zee- en rivierwater.
Tegenover het Nieuwsblad Transport heeft voorzitter Pieter Struijs van binnenvaartbelangenorganisatie CBRB laten weten blij te zijn dat de binnenvaart nu onder de minister valt. In het vorige kabinet vielen binnenvaart en koopvaardij nog onder staatssecretaris Huizinga terwijl het wegvervoer onder minister Camiel Eurlings viel. Ook de koopvaardij mag blij zijn met minister Schultz want het politiek zwakke optreden van Huizinga was niet bevorderlijk voor een daadkrachtige behartiging van de belangen van vooral de zeescheepvaart.

Partners Maritiem Nederland