Meer laagzwavelige brandstof in Rotterdam | Maritiem Nederland
Nieuws
Bunkerschip 'Angelique' voorziet een containerschip van stookolie.

Meer laagzwavelige brandstof in Rotterdam

Redactie | dinsdag 26 januari 2016
Zeevaart, Havens, Havenbedrijf Rotterdam

De zwavelnorm die per 1 januari 2015 is ingegaan zorgt voor bijna een verdrievoudiging van de verkoop van laagzwavelige brandstoffen in de Rotterdamse haven.

De verkopen van laagzwavelige gasolie en diesel nam in 2015 toe van 0,7 miljoen m³ (2014) tot 1,8 miljoen m³ in 2015. De leveringen van alle bunkers – brandstof aan de zeevaart – bleef met 10,6 miljoen m³ gelijk ten opzichte van 2014. Rotterdam blijft daarmee de grootste bunkerhaven van Europa.

De groei van gasolie en diesel gaat ten koste van de afzet van stookolie, van 9,8 naar 8,7 miljoen m³. Deze verschuiving is een rechtstreeks gevolg van de zwavelrichtlijn die schepen op de Noordzee verplicht met laagzwavelige brandstof (<0,1 procent zwavel) te varen in ECA (emission control areas)-gebieden.

Deze regelgeving leidt tot nieuwe producten. Zo worden er zogenoemde 'ECA-fuels' geproduceerd en is op de markt nu ook zeer laagzwavelige stookolie (ULFSO) te vinden. De afzet van deze nieuwe producten zijn nog niet specifiek in de cijfers van het Havenbedrijf terug te vinden.

Verkopen bunkers in Rotterdam:

Brandstof 2015 2014
Stookolie 8,74 9,83
Gasolie 1,63 0,67
Dieselolie 0,167 0,023
Smeerolie 0,095 0,095

Overslag in miljoenen kubieke meters

Partners Maritiem Nederland