Meer ernstige scheepsongevallen in 2020 | Maritiem Nederland
Nieuws

Meer ernstige scheepsongevallen in 2020

redactie | vrijdag 25 juni 2021
Binnenvaart, Jachtbouw & Watersport

Op de Nederlandse kanalen, rivieren en meren zijn in 2020 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2019. Het aantal ernstige ongevallen steeg echter van 160 naar 175. Bij deze ongevallen vielen drie dodelijke slachtoffers. Dit blijkt uit een recente rapportage van Rijkswaterstaat.

Onder het totaal van 1243 ongevallen (2019: 1279) waren er 1068 niet-ernstige scheepsongevallen (2019: 1119) en 175 ernstige scheepsongevallen. Een ongeval wordt als ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt. In uitzonderlijke gevallen zijn er ook doden en zwaargewonden te betreuren.

Beroepsvaart

Een belangrijk onderdeel van deze stijging is het aantal ongevallen waar beroepsvaart bij betrokken is. Dat lag met 96 significante scheepsongevallen hoger dan in 2019 (82). Er zijn met name meer aanvaringen met verschillende vormen van infrastructuur geregistreerd. Het ging daarbij om aanvaring van wal, brug, steigers en palen. Rijkswaterstaat heeft geen aanwijsbare reden kunnen vinden voor deze toename.

Recreatievaart

Het aantal geregistreerde scheepsongevallen in de recreatievaart bleef gelijk ten opzichte van 2019. Dit is opvallend gezien het mooie voorjaar van 2020 en signalen dat het extra druk was met recreatievaart op het water en de verkoop van recreatievaartuigen toenam. Een relatie wordt gelegd met de Covid-19-pandemie en de toen geldende beperkingen, zoals de reisbeperking waardoor recreanten mogelijk meer vertier op het water zochten. De dalende trend in scheepsongevallen tussen beroepsvaart en recreatievaart heeft zich ook in 2020 doorgezet.

Ongevallen op Noordzee

OP de Noordzee hebben in 2020 zeven geregistreerde ernstige ongevallen plaatsgevonden, waarvan één zeer ernstig en zes ernstige scheepsongevallen. Dat is het laagste aantal dat Rijkswaterstaat ooit heeft geregistreerd. Ook het aantal minder ernstige scheepsongevallen lag met 24 lager dan de 31 in 2019.

Bij de geregistreerde scheepsongevallen zijn geen dodelijke of zwaargewonde slachtoffers gemeld. Dit positieve nieuws wordt echter overschaduwd door het bericht van de vijf surfers die voor de kust van Scheveningen overleden. Omdat daarbij geen ongeval met schepen maar met personen betrof, vallen deze niet onder de scheepsongevallen.

Samenwerken aan veiligheid

Rijkswaterstaat werkt samen met beroeps- en recreatievaart en andere partijen aan het vergroten van de veiligheid op het water onder de campagne Varen doe je samen. Deze campagne omvat maatregelen zoals het scheiden van beroeps- en reactievaart op bepaalde trajecten, het geven van voorlichting en adviezen aan recreatie- en beroepsvaart. 

Partners Maritiem Nederland