Marktpartijen betalen voor verbreding Kornwerderzand | Maritiem Nederland
Nieuws
Volgens het renovatieprogramma van Rijkswaterstaat moeten de bruggen uiterlijk in 2025 zijn vervangen.

Marktpartijen betalen voor verbreding Kornwerderzand

Redactie | maandag 25 mei 2020
Binnenvaart, Jachtbouw & Watersport

Het Rijk, de provincies Fryslân, Flevoland en Overijssel en marktpartijen zijn het eens geworden over de bijdrage van 26,5 miljoen euro voor de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte dit bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds juni 2019 was al bekend dat de regio bereid was om een flinke bijdrage in het project bij de Afsluitdijk te steken. De manier om de marktbijdrage bij elkaar te krijgen kon echter juridisch niet door de beugel. Ook tolheffing behoorde niet tot de mogelijkheden. Volgens Van Nieuwenhuizen is nu wel een vorm voor de marktbijdrage gevonden die de juridische toets doorstaat. Het idee is dat alle partijen die baat hebben bij de verbrede sluis gaan bijdragen.

Zo gaan alle werven van superjachten in het IJsselmeergebied een percentage van de projectwaarde van de 'overmaatse' schepen die zij bouwen, afdragen aan een investeringsfonds van de provincie Fryslân. De provincie krijgt uit dat fonds het bedrag terug wat ze heeft voorgefinancierd (in circa 10 tot 15 jaar). Bedrijven zijn verplicht om zich aan te sluiten bij deze privaatrechtelijke overeenkomst.

Voor de ‘bovenmaatse’ coasters en vissersschepen wordt per overgeslagen ton een opslag geheven via de havengelden. De havens dragen deze heffing vervolgens af aan het investeringsfonds. De regionale havenverordeningen van de havens in het IJsselmeergebied moeten hiervoor worden aangepast.

De drie Noord-Hollandse gemeenten aan het IJsselmeer waren aanvankelijk niet betrokken bij het ‘Bidbook verbreding sluis Kornwerderzand’. Na overleg met het ministerie hebben deze gemeenten zich onlangs ook achter het plan geschaard.

De minister verwacht op korte termijn definitieve overeenstemming te bereiken over de concrete invulling van de regeling. Daarna kan het project van start gaan. Begonnen wordt met de aanpassing van de betreffende bruggen van het sluiscomplex en vervolgens met de verbreding van de sluis zelf.

Partners Maritiem Nederland