Maritieme sector moet navigeren in zwaar weer | Maritiem Nederland
Nieuws
Naast de acute problemen bespreekt de sector ook de maatregelen voor het post-corona tijdperk.

Maritieme sector moet navigeren in zwaar weerRedactie | woensdag 22 april 2020
Maritieme Cluster

De maritieme sector maakt zich grote zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis. Vooral het laat-cyclische karakter van de sector is zorgelijk. Nu draait het misschien nog wel door maar het uitblijven van nieuwe orders, het niet opstarten van nieuwe projecten en de afname van het volume van goederen en personen transport gaat later in het jaar grote problemen opleveren.

Op dit moment zijn er vooral maatregelen nodig om de cashflow op gang te houden en om de sector voor te bereiden op een 'post-Corona' herstart.

Scheepsbouw en toeleveranciers 

De orderintake voor verschillende reparatie-scheepswerven is nagenoeg weggevallen. Nieuwbouwopdrachten voor schepen zijn extreem laat-cyclisch: de orderportefeuille is nu nog vol, maar voor de lange termijn zijn er grote zorgen. Daarnaast lopen vele nieuwbouwprojecten nu al vertraging op, door problemen bij het aanleveren van onderdelen voor de schepen of van casco’s. Op dit moment komen leveringen vanuit China weer op gang, maar fabrieken in bijvoorbeeld Finland en Italië liggen nog stil. Samen met overheidsinstanties wil NMT een versnelling van opdrachten bewerkstelligen, voor de bouw van nieuwe schepen. 

Reders en zeevarenden

Voor reders zijn bemanningswisselingen de grootste uitdaging op dit moment. Samen met de overheid werkt de KVNR aan oplossingen. Veel reders maken zich daarnaast zorgen over hun financiële middelen die ze nu nog wel hebben, maar in de toekomst zal dit mogelijk anders zijn. Daarnaast liggen schepen nu soms stil, zoals in de offshore dienstverlening en de cruiseschepen. Dat kost veel geld, de dagkosten lopen gewoon door. Wat de marktontwikkeling betreft wordt voor de komende maanden een volumedaling verwacht.

Offshore Energy

Door innovaties en efficiency probeert Nederland nog steeds offshore-projecten binnen te halen. Op dit moment lopen projecten nog door, maar ook in dit segment worden grote problemen verwacht. Door de zeer lage olieprijs ziet de toekomst van de olie-industrie er slecht uit, er worden nu geen nieuwe projecten opgestart. Het is belangrijk om in te blijven zetten op de Energietransitie en verdere verduurzaming en innovaties. Het zou zonde zijn als de aanleg van windmolenparken en zonne-energie voorzieningen op zee vertraagd wordt.

Havens en binnenvaart

De haven van Rotterdam draait operationeel goed, met ongeveer hetzelfde aantal schepen als anders. In het eerste kwartaal was er wel een daling van de overslag van 9,3 procent. De voorspelling is dat de volumedaling oploopt tot 10 of 20 procent. Qua aantal schepen is er nog geen significante daling, maar de lading van de schepen is minder. Ook de andere Nederlandse Havens hebben hier last van.

Door de sluiting van Duitse fabrieken blijven volle containers blijven langer in de haven staan. Er wordt ook minder geëxporteerd. Ook de binnenvaart heeft hier last van. Toch zijn er niet minder binnenvaartschepen die de haven aandoen. Wel is het tonnage aan lading minder. Alle infrastructurele werken gaan vooralsnog door en er wordt getracht om deze juist naar voren te halen om de bouw aan de gang te houden.

Kennisinstituten en onderwijs

Innovatieprojecten hebben het op dit moment heel moeilijk. De constatering dat andere landen studieprojecten voor bijvoorbeeld autonoom varen naar voren halen geeft wat hoop. Het is cruciaal om onderzoek te blijven doen naar mogelijkheden voor verduurzaming en emissieloos varen. Ook de recente geluiden vanuit de Nederlandse overheid om de investeringen te versnellen voor de verduurzaming van de maritieme sector geven de kennisinstituten goede hoop.

De digitalisering in het maritieme onderwijs is versneld, veel leerlingen kunnen nu vanuit huis de lessen blijven volgen. Praktijkvakken leveren echter een probleem op, goede leermeesters en praktijklokalen zijn daarbij onmisbaar. Het lijkt erop dat de vierdejaarsstudenten aan het einde van het schooljaar hun diploma’s kunnen halen. Normaliter blijven maritieme opleidingen (vooral in de haven) in trek omdat werkzekerheid bieden. Dit jaar zijn er tot nu toe landelijk minder aanmeldingen. Om dit te ondervangen is de inschrijvingstermijn van verschillende opleidingen verlengd. 

Banken die gespecialiseerd zijn in de maritieme markt zoeken naar oplossingen voor de acute liquiditeitsproblemen bij sommige bedrijven. Met name mkb-bedrijven worden direct zwaar getroffen. Faillissementen zullen onvermijdelijk zijn tijdens de coronacrisis, verwachten de banken.

Accent op acute problemen

Elke twee weken heeft de maritieme sector overleg met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Op dit moment ligt het accent op het identificeren van de actuele problematiek en het oplossen daarvan, maar dit zal opschuiven naar het bespreken van de lange termijn problematiek (post-corona). Nederland Maritiem Land vraagt de minister om extra aandacht voor het laat-cyclische karakter van de sector, vanwege de problemen die eind 2020 en begin 2021 worden verwacht.

Bron: Nederland Maritiem Land

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland