Nooddiensten Inmarsat hoeven niet te wijken voor 5G | Maritiem Nederland
Nieuws

Nooddiensten Inmarsat hoeven niet te wijken voor 5G

redactie | woensdag 30 juni 2021
Zeevaart

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft een wijziging van het Nationale Frequentieplan 2014 geschorst. Met die wijziging wil staatssecretaris Keijzer (EZK) de 3,5 GHz band per 1 september 2022 exclusief bestemmen voor 5G. Inmarsat dat vanaf een grondstation in Burum een groot deel van de noodcommunicatie ter zee en in de lucht verzorgt, hoeft voorlopig niet te wijken voor 5G.

Op dit moment maakt het (van oorsprong Britse) satellietcommunicatiebedrijf hiervoor gebruik van de 3,5 GHz band. Vanwege het grote belang van de essentiële communicatiediensten is Inmarsat verplicht dat met een betrouwbaarheid van 99,9 procent te doen. Dat is door het besluit van de staatssecretaris vanaf 1 september 2022 niet meer mogelijk.

De voorzieningenrechter heeft ernstige twijfel of de wijziging van het Nationale Frequentieplan 2014 ongewijzigd de eindstreep zal halen. Hij is van oordeel dat de staatssecretaris vóór het vaststellen van die wijziging in kaart had moeten brengen op welke wijze de essentiële noodcommunicatie veiliggesteld kon worden. Daarbij wijst de rechter onder meer op een aantal internationale verdragen waarbij de Nederlandse Staat partij is en die de noodcommunicatie moeten waarborgen. In dat verband heeft de Nederlandse Staat een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat Inmarsat haar grondstation met medeweten van de Staat bijna 30 jaar geleden in Nederland heeft gevestigd.

Niet onaantastbaar

Uit de internationale verdragen volgt overigens niet dat het gebruik dat Inmarsat maakt van de 3,5 GHz band onaantastbaar is. Volgens de rechter staat wél vast dat het simpelweg wegbestemmen van het bestaande legale gebruik waarmee nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie wordt verzorgd niet mogelijk is.

De rechter roept de staatssecretaris op spoedig in overleg te gaan met Inmarsat en andere partijen om tot een oplossing te komen die de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie waarborgt. Als daarbij geen oplossing wordt gevonden, acht de voorzieningenrechter de kans groot dat de rechtbank het bestreden besluit (tot wijziging van het Nationale Frequentieplan) helemaal nietig zal verklaren. Voor het eind van het jaar wordt de zaak verder behandeld. Tot die tijd is het besluit van de staatssecretaris opgeschort.

Reactie Inmarsat

“Inmarsat is verheugd dat de vitale veiligheidsdiensten die de levens van 1,6 miljoen zeevarenden wereldwijd beschermen, die dagelijks via Inmarsat-satellieten worden geleverd, nu niet in gevaar komen door de wijziging van het Nationale Frequentieplan”, zegt Brad Swann, General Counsel bij Inmarsat in een eerste reactie. “Inmarsat kijkt ernaar uit om met de Nederlandse regering samen te werken om een ​​oplossing te leveren die de satellietveiligheidsdiensten niet in gevaar brengt.”

“We Inmarsat is niet van plan de uitrol van 5G in Nederland tegen te houden. “De uitrol van 5G kan nog steeds doorgaan naast het onderhoud van essentiële satellietveiligheidsdiensten”, aldus Swann.

Partners Maritiem Nederland