Maritieme innovatie impuls projecten 2020 | Maritiem Nederland
Nieuws
Ook de stranden van de Nederlandse Antillen worden overspoeld met Sargasso zeewier.

Maritieme innovatie impuls projecten 2020



Redactie | woensdag 13 mei 2020
Maritieme Cluster

De Innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert elk jaar de Maritieme Innovatie-Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het ministerie van Economische zaken. Voor 2020 zijn acht onderzoeksprojecten geselecteerd.

De MIIP-projecten staan in het teken van de innovatie in de maritieme sector. De projecten worden beoordeeld naar de bijdrage die ze leveren aan het realiseren van die doelstellingen van het Maritieme Innovatiecontract. De MIIP-projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council.

Hieronder een korte introductie van de acht MIIP-projecten. Meer informatie is te vinden op de website van Nederland Maritiem Land.

Opruimen, oogsten en verwerken van sargassum zeewier

Aanspoelend Sargassum zeewier is een groot probleem voor mens en ecologie in het Caribisch gebied en de Golf van Mexico. Tenzij we het zeewier opruimen en verwerken: dan is het een kans voor mens en natuur. Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een methode om dit zeewier op grootschalige wijze op te ruimen, te oogsten en te verwerken.

Raamwerk Operationele Data in Engineering en Ontwerp (Rodeo)

Doel van het Rodeo-project is bedrijven en onderzoeksorganisaties een raamwerk en handvatten te bieden voor het gebruik van data in achtereenvolgende fasen van de levensduur van een schip. De focus ligt op het delen en gebruik van data tussen ketenpartners die vanuit het operationele gebruik (inclusief gerichte metingen en demonstraties) informatie oplevert voor ontwerp, engineering en operationele advisering.  

Novel and minimized emissions shipping (Nomes)

Ontwerp voor de aandrijving, het energiemanagement en de interactie met de infrastructuur voor volledig en semi-elektrische schepen. Doel is deze 'key challenges' in samenhang te onderzoeken. 

AmmoniaDrive research feasibility study

Het hybride Internal Combustion Engine – Solid Oxide Fuel Cell (ICE-SOFC) AmmoniaDrive concept komt tegemoet aan de vraag naar emissievrije aandrijving van schepen. Er is nog veel (fundamenteel) onderzoek nodig om dit concept te realiseren.

De potentie van biobrandstoffen

Dit onderzoek heeft als doel om aan de ene kant de brandstofvraag in de Europese havens te typeren, uitgesplitst naar scheepstype en aan de andere kant om de beschikbare feedstocks en locatie van de opwerking tot brandstof te optimaliseren, zodat elke haven over voldoende biobrandstof kan beschikken.

Toepassing van brandstofcellen

Onderzoek naar (veiligheids)technische en economische haalbaarheid van diverse brandstofcelconfiguraties aan boord in combinatie met mogelijk toepasbare brandstoffen. 

Wind assisted propulsion

Studie met een full-scale meetcampagne om op een schip de performance en effectiviteit van het toegepaste WASP (Wind-Assisted Ship Propulsion) concept in kaart te brengen. De validatiedata die beschikbaar komt kan het geheel van concept, ontwerp en operationele studies naar een hoger plan tillen.

Incentives voor green shipping

Scheepseigenaren hebben nu geen incentive om hun brandstof te reduceren of hun CO2-footprint te verlagen, doordat zij vaak niet de brandstofkosten betalen. Een systeem met carbon credits, fuel levies of green fuel incentives kan dit veranderen.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland