Maritieme energietransitie: geen ‘one size fits all’ | Maritiem Nederland
Nieuws

Maritieme energietransitie: geen ‘one size fits all’

Gerald Schut | dinsdag 2 februari 2021
Maritieme Cluster, MET Event

Er dient zich de komende tijd geen eenduidige oplossing aan die geschikt is voor alle schepen. Dat stelt universitair hoofddocent Lindert van Biert (TU Delft) tijdens het Dutch Ocean Technology Center (DOTC) webinar over ‘Sustainable shipping’, dat is georganiseerd door TNO en de TU Delft. Deze onzekerheid plaatst de maritieme sector, waar investeringen worden gedaan met een beoogde levensduur van drie decennia of meer, voor een uitdaging.

Voor korte afstanden zijn batterijen geschikt terwijl voor middellange afstanden methanol kansrijk lijkt. ‘Het zit qua energiedichtheid in de buurt van diesel en er is weinig verandering in het scheepsontwerp nodig,’ vertelt Christian Veldhuis (MARIN) op basis van het onlangs afgeronde programma Green Maritime Methanol, waar onder meer is nagedacht over de vraag welke veiligheidsvoorschriften zouden moeten gelden. ‘Maar pas bij een CO2-prijs van € 150 per ton geeft methanol voor alle schepen een sluitende business case.’

De CO2-prijs van het ETS schommelt nu tussen de € 25 en € 30. In de maritieme sector bestaat nog geen koolstofprijs. Dit wordt door veel deelnemers aan het seminar gezien als belangrijkste voorwaarde om vaart te maken in de gefragmenteerde sector. De sector bestaat voor 70 procent uit mkb-bedrijven.

Kikkers in kruiwagen

In het onderzoek naar ‘het duurzame schip’ spelen energieleveranciers, havengebieden, kennisinstellingen, de overheid en natuurlijk reders zelf allemaal een rol, meent Jurrit Bergsma (TNO). Het is een uitdaging om al die kikkers in dezelfde kruiwagen te krijgen. Voor LNG ziet Bergsma op de middentermijn wel enig perspectief: ‘LNG met nabehandeling, zoals nu met Heerema op de Sleipnir gebeurt, is relevant voor de komende tien tot vijftien jaar. Het is interessant om daarbij te spelen met warmte- en koude-balans op een schip.’

Veldhuis (MARIN) vult aan: ‘De oplossingen waar wij onderzoek naar doen staan verder van de markt dan LNG. Met LNG haal je wel enige reductie, maar het is de vraag of dat genoeg is om de doelen te halen. Hij hoopt binnenkort met het programma Ammonia drive onderzoek te gaan doen naar ammoniak. ‘Het is zwaarder dan methanol, maar is wel echt zero carbon.’

Partners Maritiem Nederland