Maritiem onderwijs niet 'toekomstbestendig' | Maritiem Nederland
Nieuws
Met de simulatoren van Simwave kunnen maritieme studenten vertrouwd raken met de technologie van de toekomst.

Maritiem onderwijs niet 'toekomstbestendig'Redactie | donderdag 26 maart 2020
Arbeidsmarkt

Er zijn radicale veranderingen nodig om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor zeevarenden niet achterblijft bij het hoge tempo van technologische ontwikkelingen in de scheepvaart. Dit is de conclusie van het zogenoemde SkillSea-report dat tot stand kwam met steun van het Erasmus+ programma van de EU.

Volgens het rapport is meer dan 50 procent van de zeevarenden van mening dat belangrijke onderwerpen ontbreken in de internationale standaarden voor dit onderwijs zoals aangegeven door het internationale verdrag genaamd ‘STCW’ (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Eén derde is van mening dat de huidige opleiding ‘bol staat’ van verouderde kennis.

Future proof

Het vierjarige SkillSea-project, gelanceerd in januari 2019, onderzoekt manieren om ‘toekomstbestendige’ zeevarenden te trainen en door rekening te houden met nieuwe milieuregelgeving en de snelle ontwikkelingen in technologie, digitalisering en automatisering. Het werkt aan een blauwdruk voor samenwerking en creëert een strategie om maritieme professionals in de EU uit te rusten met de nodige vaardigheden om zo te voldoen aan de veranderende eisen van de industrie – inclusief belangrijke digitale, groene en ‘zachte’ managementvaardigheden. Hierdoor wordt ook hun inzetbaarheid vergroot.

Het rapport analyseert de hiaten tussen de huidige maritieme opleiding en de feitelijke vereiste vaardigheden op zee. Onderzoekers ondervroegen meer dan 1.600 maritieme professionals – 1.149 zeevarenden en 474 in walfuncties – om hun mening te geven over de geschiktheid van de huidige maritieme training en opleiding en wat zij beschouwen als de belangrijkste behoeften in het onderwijs.

Andere vaardigheden

Damir Zec, een projectteamlid van SkillSea, dat het onderzoek coördineert merkt op dat nieuwe milieuregels voor de maritieme sector, evenals de impact van technologie en digitalisering, de vaardigheden veranderen die nodig zijn voor banen op zee en in de maritieme sector aan wal. Zec: “Het is duidelijk dat zachte en leiderschapsvaardigheden, samen met een reeks nieuwe vaardigheden, een must zullen zijn als de Europese maritieme professionals en de Europese maritieme industrie hun concurrentiepositie willen behouden."

De grootste hiaten tussen het huidige onderwijs en de daadwerkelijke onderwijsbehoeften zijn maintenance (gerapporteerd door 47% van alle respondenten) en electrical, electronic and control engineering (genoemd door 40%).

Belangrijk is dat ongeveer 30% van de zeevarenden zegt dat de huidige STCW-competenties voor maritieme engineering en het controleren van de werking van het schip niet geschikt zijn voor taken aan boord. Bijna een kwart (24%) vindt dat ze tekortschoten in navigatie en 20% meent dat competenties voor radiocommunicatie niet in overeenstemming zijn met de werkelijke behoeften aan boord. Uit de enquête blijkt ook dat zeevarenden een tekort ervaren op het gebied van creatief denken en probleemoplossing (62%), bekendheid met digitale technologie, waaronder cyberveiligheid (61%), teamwork en interpersoonlijke relaties (55%) en onderwerpen als maritiem recht, verzekeringen en P&I-dekking (54%).

Walpersoneel

Het onderzoek onder de maritieme professionals die aan wal werken toont bezorgdheid over het feit dat STCW de competenties voor de opleiding van walpersoneel niet aanpakt. Het rapport stipt alvast enkele vaardigheden aan die de komende tien jaar belangrijker worden, waaronder teamwork, softwaregebruik en communicatie.

Bovendien concludeert het rapport dat het STCW-verdrag niet verwijst naar digitale vaardigheden, maar alleen algemene verwijzingen bevat naar preventie van verontreiniging en ‘minimale’ vereisten voor functies op managementniveau. Het gaat niet in op steeds belangrijkere concepten zoals probleemoplossing, creatief denken, analyse en evaluatie en specificeert geen competenties die nodig zijn om steeds geavanceerdere schepen te beheren. Het rapport waarschuwt dat "een effectieve overdracht van kennis van de activiteiten aan boord en expertise moet worden gegarandeerd om de huidige positie van de maritieme industrie in de EU te behouden".

Herziening STCW-verdrag

De bevindingen vallen samen met de oproep van de sociale partners en de ministeriële verklaring die onlangs in Opatija (Kroatië) overeengekomen is. Hierin wordt gesteld dat het STCW-verdrag een allesomvattende en ambitieuze herziening nodig heeft voordat het geschikt is en aansluit bij de veranderende eisen van reders en regelgevers. Het rapport – en het SkillSea-project in het algemeen – kan de verwachte IMO-discussies over de herziening van STCW nader van informatie voorzien.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland