Maersk Line: ‘Het huidige Suezkanaal voldoet’ | Maritiem Nederland
Nieuws
Maersk McKinney-Møller passeert Port Said, Egypte, op haar eerste reis door het Suezkanaal in 2013.

Maersk Line: ‘Het huidige Suezkanaal voldoet’

Jan Spoelstra | dinsdag 28 oktober 2014
Zeevaart, Baggeren, Grote kanalen, Maersk

Economische groei en extra werkgelegenheid in armere gebieden in de wereld juicht de grootste containerrederij ter wereld van harte toe. Maar van hinderlijke opstoppingen voor het huidige Suezkanaal is volgens Maersk Line volstrekt geen sprake.

Maersk Line laat aan Maritiem Nederland weten dat ze momenteel – vlak voordat drie grote West-Europese baggeraars zeventien van hun cutterzuigers aan het werk zetten om het Suezkanaal te verbreden – geen moeite hebben met de twintig uren die ze voor de passage van het Suezkanaal moeten rekenen. Het feitelijke varen duurt dertien uur en de gemiddelde wachttijd is zeven uur.

“Wij doen momenteel geen extra moeite om onze vertrek- en aankomsttijden in havens in het Midden-Oosten of de Middellandse Zee op het konvooivaren door het Suezkanaal af te stemmen”, aldus een voorlichter op het hoofdkantoor in Kopenhagen. “Onze kapiteins proberen wel rustiger te varen als ze merken dat ze een bepaald konvooi ruimschoots kunnen halen om zo brandstof te besparen. Het huidige Suezkanaal voldoet, op enkele politiek gedreven incidenten na die niets met het feitelijke kanaal te maken hebben.”

Maersk Line maakt jaarlijks 1430 enkele reizen door het Suezkanaal, de gemiddelde prijs per doorsteek bedraagt 470.000 dollar, wat erop neerkomt dat ‘s werelds grootste containerrederij jaarlijks bijna 700 miljoen dollar aftikt om het kanaal te gebruiken.

Verder deelt de grootste containerrederij mee dat het alleen maar goed is als je soepeler en gelijkmatiger door kan varen, maar dat een tijdsbesparing van zeven uur na de op handen zijnde uitbreiding weinig zoden aan de dijk zet op een vier weken durende trip tussen het Verre Oosten en Rotterdam. “Wel vinden we het goed om te zien dat deze regio zich economisch ontwikkelt. Betere infrastructuur, ook aan land met een nieuw te bouwen luchthaven, dat is alleen maar goed.”

Het valt te verwachten dat de toltarieven omhoog gaan na de op handen zijnde uitbreiding van het Suezkanaal. 40 procent van Maersks schepen die door het huidige kanaal gaan zijn kleiner dan 8.000 TEU. Bij verhoging van toltarieven staan alle opties volgens de reder open. Meer lading op de grotere schepen om zo de tolkosten te drukken ligt dan voor de hand. Wanneer de tarieven zouden verdubbelen kan er serieus gekeken worden naar een route via het Panamakanaal, of omvaren via Kaap de Goede Hoop.

Partners Maritiem Nederland