Luis in Amsterdamse pels | Maritiem Nederland
Nieuws

Luis in Amsterdamse pels

Janny Kok | dinsdag 18 december 2012
Havenbedrijf Amsterdam

Een burgerinitiatief dreigt de verzelfstandiging van de Amsterdamse haven ernstig te vertragen.

De disgenoten aan de tafels van het 67e Havengildediner in het Amsterdamse Hotel Okura reageerden nogal laconiek op de melding van directeur Haven Amsterdam, Dertje Meijer, dat de gemeenteraad weliswaar het besluit heeft genomen voor verzelfstandiging van het havenbedrijf, maar dat de uitkomst van een burgerinitiatief nog moet worden afgewacht. De procedure daarvoor en voor het correctief referendum kan maanden duren en dus voor forse vertraging van de verzelfstandiging zorgen van Haven Amsterdam.
Het burgerinitiatief is namelijk omgevormd door een referenduminitiatief dat onder aanvoering van Luc Sala is genomen. Deze immer kritische burger beweert dat Haven Amsterdam niet alleen wil verzelfstandigen, maar ook aandelen wil verkopen. “De verkoopprijs is 150 miljoen euro voor 2.650 hectare terrein”, meldt Sala op zijn website. “Men geeft de erfpachtcanon van 625 miljoen euro gratis mee, terwijl de gemeente deze nu zelf op 267 miljoen euro schat.”
Sala wantrouwt de officiële lezing van directeur Meijer dat de Haven Amsterdam een overheids-BV wordt naar Rotterdams model (in dat geval twee derde gemeente Rotterdam en een derde nationale overheid) en in de eerste drie jaar eigendom zal blijven van de gemeente. Sala zegt tegen Maritiem Nederland dat op vragen en antwoorden op zijn website geen antwoord kwam: “In de gemeenteraadsstukken staat dat het de bedoeling is aan overheids-BV’s en -organen aandelen te verkopen. Het gaat dus niet alleen over verzelfstandiging.”
Hij zegt dat zijn wantrouwen is ingegeven door hetgeen brievenschrijvers en klokkenluiders melden. “Verder kloppen de cijfers niet. Officieel gaat men uit van meer opbrengst voor de gemeente. PvdA-woordvoerder Ger Jager geeft wel toe dat de komende jaren minder renderend zullen zijn.”

Partners Maritiem Nederland