Lichte daling nautische ongevallen in Rotterdam | Maritiem Nederland
Nieuws
Afgelopen najaar was de 'Karel Doorman te zien in Rotterdam. In maart zal de marine weer actief zijn in de haven voor een oefening terrorismebestreiding. Beeld: Jeannette Bos

Lichte daling nautische ongevallen in Rotterdam

Janny Kok | vrijdag 6 februari 2015
Marine, Havens, Havenbedrijf Rotterdam

In 2014 vonden minder nautische incidenten plaats in Rotterdam. Dat valt samen met de trend van minder zeeschepenbezoeken naar aanleiding van de doorzettende schaalvergroting. Dit jaar worden onze mariniers ingezet bij een oefening om het bestrijden van calamiteiten een extra boost te geven.

Rijkshavenmeester annex Havenmeester van Rotterdam, René de Vries, toont zich redelijk tevreden over de in 2014 geregistreerde veiligheid in de Rotterdamse haven, waarin 102 nautische ongevallen voorkwamen, tegen 116 ongevallen in het jaar daarvoor. Toen gebeurden er dertien ernstige ongevallen. In het afgelopen jaar waren dat er twaalf.

Bij de presentatie van de nautische jaarcijfers noemde De Vries een paar voorbeelden daarvan, zoals de aanvaring van een schip op de Suurhofbrug, een brandje op een loodstender en een schip dat over een bolder voer. Er werden ook oliemorsingen geregistreerd, waaronder een morsing van 10 kuub in het Europoortgebied. Afgezet tegen het door schaalvergroting gedaalde aantal zeeschepenbezoeken tot 29.027, is het aantal ongevallen beperkt.

Dat neemt niet weg dat alle nautische dienstverleners er alles aan doen om ongevallen te vermijden en de focus op veiligheid te houden. Dat gaat zover dat het Havenbedrijf Rotterdam en Defensie zich voorbereiden op een grote legeroefening op 15 en 16 maart voor de Holland Amerika kade op de Kop van Zuid. De landing van de mariniers zal op Heijplaat plaatshebben. “De mariniers zullen zichtbaar actief zijn”, zegt De Vries. Dat gebeurt op wens van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Deze wees in de campagne voor behoud van de Van Ghent Kazerne van het Korps Mariniers op terrorismebestrijding. De oefencampagne kan gezien worden als het vervolg daarvan. Havenmeester De Vries verwacht dat daaraan zeker 130 manschappen deel zullen nemen.

Partners Maritiem Nederland