Landwinning in Angola hoofdpijnproject voor Van Oord | Maritiem Nederland
Nieuws
Artist impression van de landaanwinning voor het Marginal da Corimba-project in Angola.

Landwinning in Angola hoofdpijnproject voor Van OordRedactie | maandag 20 januari 2020
Baggeren

Maritieme aannemer Van Oord is 'wakker geschud' door publicaties in het Financieele Dagblad en Trouw over het Marginal da Corimba-project in Angola. De twee kranten tonen hierin aan dat in 2013 naar schatting 3.000 families met geweld van hun land zijn verdreven. Naar eigen zeggen was Van Oord niet op de hoogte van de verdrijving van de families toen het bedrijf eind 2016 als hoofdaannemer de opdracht kreeg voor het project. In een verklaring op de website zegt Van Oord "steeds conform de geldende standaarden en afspraken met de overheid van Nederland en Angola te hebben geacteerd, op basis van de beschikbare informatie". 

Op 10 januari 2017 publiceerde Van Oord een toelichting op het Angolese project. Kern van het project is de aanleg van 400 hectare nieuw land voor de kust van de uit zijn voegen gegroeide hoofdstad Luanda. "Het nieuwe gebied zal worden gebruikt voor de aanleg van de Marginal da Corimba snelweg, een toekomstige visserijhaven, jachthaven en vastgoedontwikkeling", aldus Van Oord. 

"Het Marginal da Corimba project is gericht op het revitaliseren van het gebied rond Samba, Corimba en Futungo de Belas, met als doel om de leefbaarheid van de inwoners te verbeteren. Het zal bijdragen tot een verbeterde bereikbaarheid van de stad Luanda alsook om de uitdagingen van verstedelijking van de hoofdstad op een duurzame manier het hoofd te bieden."

Nieuwe president

Het project werd toegekend aan een consortium bestaande uit Van Oord (hoofdaannemer) en Urbinveste - Promoção e Projectos Imobiliários SA, het bedrijf van Isabel dos Santos, dochter van de toenmalige Angolese president José Eduardo dos Santos. Naast Van Oord zijn RoyalHaskoningDHV (voor het ontwerp van de kunstmatige eilanden), Deltares (onderzoek van de zeestromen), ING Bank (projectfinanciering) en kredietverzekeraar Atradius bij het project betrokken. Atradius verleent een kredietverzekering voor het Van Oord-deel in het project van circa 400 miljoen dollar.

Sinds maart 2019 liggen de werkzaamheden voor het Marginal da Corimba-project stil. Op last van de nieuwe Angolese president João Lourenço is het contract geannuleerd vanwege "excessieve en disproportionele betalingen" aan het bedrijf van Isabel dos Santos. De president zegt het project te willen hervatten zonder Urbinveste en verwacht daarmee 400 miljoen dollar te kunnen besparen. 

In het statement op de website wijst Van Oord dat er sprake is van een contractvorm waarbij iedere partij verantwoordelijk is voor zijn eigen scope en kosten. "De scope van Van Oord is het ontwerp en de aanleg van nieuw land voor ongeveer 400 hectare stadsuitbreiding. Zoals gebruikelijk, en volgens de eigen compliance regels, heeft Van Oord zorgvuldig due diligence uitgevoerd en laten uitvoeren naar onder meer de consortiumpartner. Uit deze onderzoeken is destijds niets naar voren gekomen waardoor niet aan het project meegewerkt zou kunnen worden."

"Het consortium heeft met de Angolese overheid financiële afspraken gemaakt over vooruitbetalingen, gebruikelijk bij dit soort grote infrastructurele projecten. Deze vooruitbetalingen vonden in drie tranches plaats aan Van Oord en consortiumpartner Urbinveste. Een van deze vooruitbetalingen heeft Van Oord gedeeltelijk aan Urbinveste uitgekeerd in buitenlandse valuta op een buitenlandse bank. Dat was zodat Urbinveste buitenlandse leveranciers kon uitbetalen in niet-Angolese valuta. Deze betaling is met goedkeuring van de overheid van Angola gedaan."

"Tijdens het afsluiten van het contract met het consortium is aangegeven dat de totale waarde 615 miljoen dollar bedraagt. Deze prijs was een plafondprijs. De finale contractprijs zou pas vastgesteld worden na goedkeuring van het ontwerp en de bijbehorende Bill of Quantities (hoeveelheden staat) op basis van daadwerkelijke kosten. Het project heeft deze fase nog niet bereikt."

Environmental & Social Impact Assessment

In opdracht van de Angolese overheid en volgens de eigen compliance-regels heeft Van Oord een zogeheten Environmental en Social Impact Assessment (ESIA) laten uitvoeren door een externe specialist. "De ESIA is vervolgens gereviewed door een derde onafhankelijke expert en is formeel vastgesteld door de overheid van Angola in april 2016 en is daarmee conform nationale en internationale wetgeving uitgevoerd.

"Recentelijk is vastgesteld dat de uitgevoerde ESIA geen (historische) informatie bevatte over gedwongen uitzettingen die hebben plaatsgevonden in het gebied voor een ander project waar Van Oord niet bij betrokken was. De uitzettingen vonden volgens het nader uitgevoerde onderzoek plaats in juni 2013 en dit was voordat Van Oord zijn activiteiten begon in Angola."

Inzetten voor compensatie 

"Van Oord committeert zich volledig aan de internationale wet en regelgeving en hanteert daarbij onder andere de OECD-guidelines. Van Oord keurt de werkwijze van gedwongen verplaatsingen zonder compensatie af en vindt dat de mensen die indertijd gedwongen hun huis hebben moeten verlaten hiervoor een vergoeding zouden moeten krijgen."

Volgens Trouw heeft Van Oord inmiddels contact gelegd met de Angolese staatssecretaris van Constructie om compensatie voor de verdreven inwoners te bespreken. "Ondanks het feit dat het bedrijf hier niet bij betrokken is, zegt Van Oord toe zijn invloed daarvoor uit te zullen oefenen."

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland