KVNR positief over stikstofadvies commissie-Remkes | Maritiem Nederland
Nieuws
Annet Koster: 'Economisch gewin door het overtreden van de milieuregels is voor ons absoluut een no-go.'

KVNR positief over stikstofadvies commissie-RemkesRedactie | dinsdag 9 juni 2020
Zeevaart

Redersvereniging KVNR is positief over het rapport van de commissie-Remkes. De specifieke aanbevelingen om de stikstofuitstoot in de zeevaart te reduceren zijn in lijn zijn met de ambities van de zeevaart op het gebied van milieu en klimaat. Bovendien sluiten ze aan bij de nationale Green Deal, waarin afspraken tussen overheid en zeevaart over verduurzaming zijn vastgelegd. 

“Enkele onderdelen behoeven nog wat duidelijkheid, wanneer de adviezen worden overgenomen, maar hierover gaan we graag in gesprek met het kabinet”, zegt KVNR-directeur Annet Koster.

Nieuwe stikstofgebieden

Per 1 januari 2021 worden zowel de Noordzee als de Oostzee een zogenoemd stikstofgebied voor schepen die vanaf die datum worden gebouwd. De KVNR heeft hiervoor in 2016 samen met de Nederlandse overheid gepleit bij de IMO. “Deze maatregel moet de stikstofuitstoot met ruim 70 procent reduceren ten opzichte van de huidige generatie motoren”, zegt Nick Lurkin, KVNR-adviseur klimaat en milieu.

De commissie-Remkes adviseert de Nederlandse overheid verder om in Europees verband te pleiten voor uitbreiding van dit stikstofgebied naar alle Europese (zoute) wateren. Lurkin plaatst bij dat laatste advies overigens wel een vraagteken: “De uitbreiding van een stikstofzone naar bijvoorbeeld de Middellandse Zee heeft helemaal geen effect op de stikstofdepositie in Nederland, omdat de Middellandse Zee simpelweg te ver weg van ons land ligt. De stikstofzone op de gehele Noordzee, zoals die in 2021 ingaat, volstaat eigenlijk dus al.” 

Inzetten op handhaving

Het succes van het stikstofgebied op de Noordzee per 2021 staat of valt volgens de KVNR met een stevige handhaving. Omdat de zeevaart een mondiaal opererende sector is, is dat van groot belang voor het behoud van een internationaal gelijk speelveld. Koster: “Het kan niet zo zijn dat Nederlandse reders die investeren in schonere schepen op achterstand komen ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten die dat niet doen.” Daarom is de KVNR voorstander van het advies van de commissie-Remkes om stevig in te zetten op handhaving van een stikstofzone in de Noordzee. “Economisch gewin door het overtreden van de milieuregels is voor ons absoluut een no-go”, aldus Koster.

Mondiaal verduurzamingsfonds

Het derde advies van de commissie-Remkes is invoering van een mondiale heffing op de uitstoot van stikstofoxiden van zeeschepen. De Nederlandse overheid zou hiervoor moeten pleiten bij de IMO, aldus het adviescollege. Op dit moment ligt bij de IMO al een voorstel op tafel voor invoering van een mondiale toeslag op de brandstof dat een groot fonds (van uiteindelijk 5 miljard dollar red.) voedt om de zeevaart te verduurzamen.

In eerste instantie was het fonds vooral bedoeld als maatregel om de broeikasgassen uit te faseren, maar met de toekomstige alternatieve brandstoffen en energiedragers zal, zo verwacht de KVNR, ook de uitstoot van stikstofoxiden, zwaveloxiden, fijnstof en andere emissies naar de lucht enorm worden gereduceerd. “Een win-win-win-win dus”, aldus Lurkin. De KVNR blijft zich met de Nederlandse overheid en andere partners internationaal hard maken voor dit mondiale maritieme verduurzamingsfonds.

Uitbreiding van het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS) naar de scheepvaart, zoals door de commissie-Remkes wordt genoemd, is niet het middel om het doel te bereiken. Juist omdat de zeevaart een internationale sector is, moet binnen de IMO worden opgepakt. Alleen met een mondiale benadering is verplaatsing van het stikstofprobleem naar de randen van de EU te voorkomen en echt aan te pakken, aldus de KVNR.  

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland