KVNR: 'Brandstofkosten zullen 30 tot 50 procent stijgen' | Maritiem Nederland
Nieuws
Nederlandse reders willen bijdragen aan een betere pasvorm van het pakket, zegt Annet Koster.

KVNR: 'Brandstofkosten zullen 30 tot 50 procent stijgen'

redactie | donderdag 15 juli 2021
Zeevaart, Maritieme Cluster

De maatregelen die de Europese Commissie heeft gepubliceerd onder de naam 'Fit for 55'  zullen een grote impact hebben op de Europese zeescheepvaart en Nederlandse reders die vooral in de Europese wateren actief zijn. Redersvereniging KVNR omarmt de kansen die Fit for 55 biedt, maar plaatst ook serieuze kanttekeningen. Zo leidt het Europese Emissiehandelssysteem EU-ETS naar verwachting tot 30 à 50 procent hogere brandstofkosten voor schepen.

Volgens Annet Koster, directeur bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, is 'Fit for 55' een concrete stap richting een schonere planeet voor toekomstige generaties. "Het pakket moet echter wel goed aansluiten op mondiale maatregelen waarover bij de IMO wordt gesproken. Onze leden varen immers niet alleen maar in Europa “, aldus Koster. 

'Fit for 55' is het ambitieuze plan van Eurocommissaris Frans Timmermans om de Europese economie verder te verduurzamen. Onder meer de uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS naar de zeevaart valt onder Fit for 55. De verwachting is dat door de introductie van EU-ETS de brandstofkosten voor schepen 30 tot 50 procent zullen stijgen.

Verladers moeten meebetalen

Reders zijn lang niet altijd zelf opdrachtgever van vervoer over zee en vertegenwoordigen slechts één van alle partijen in de logistieke keten. Om de vervoersstromen over water concurrerend te verduurzamen, is het belangrijk dat ook verladers meebetalen aan de verwachte kostenstijging. Om de maritieme sector in staat te stellen te investeren in schone schepen moeten de opbrengsten uit EU-ETS ten goede komen aan maritieme innovaties, stelt de KVNR. "Juist dát is belangrijk om tot vergroening van de vloot te komen. En dat is de slag waar het de reders om te doen is."

Het aanwijzen van de juiste verantwoordelijke partij voor het transport over zee speelt ook voor de Fuel EU Maritime richtlijn in het pakket. Deze maatregel introduceert een standaard voor klimaatvriendelijkere brandstoffen waar reders zich aan moeten conformeren. “Reders en zeevarenden weten meestal niet wat de herkomst is van een scheepsbrandstof, laat staan of die ook klimaatvriendelijk is geproduceerd. Bij het tankstation is dat ook niet het geval wanneer ik mijn auto volgooi. Die verantwoordelijkheid moet je dus niet bij het schip of de rederij leggen, maar bij de producent van de brandstof,” aldus Koster.

Bunkertoerisme tegengaan

De Europese Commissie wil via de Energy Taxation Directive ook de huidige accijnsvrijstelling bij het bunkeren van scheepsbrandstoffen in EU-havens op te heffen. Volgens de KVNR bevordert dit alleen maar ‘bunkertoerisme’ buiten EU-havens en levert het juist nauwelijks CO2-reductie op. Zo zullen de regels door de Brexit niet gaan gelden voor het Verenigd Koninkrijk. Dit is volgens Koster niet alleen ongunstig voor de Haven van Rotterdam, maar ook voor Nederland. “Hier is niemand bij gebaat. Reders niet, EU-havens niet, bunkerleveranciers in EU-havens niet en bovenal het klimaat niet.”

Werken aan betere pasvorm van Fit for 55

Het pakket van de Europese Commissie biedt kansen die de Nederlandse reders verwelkomen, maar roept volgens de KVNR ook serieuze vragen op: "Gaat EU-ETS voldoende en eerlijk bijdragen aan de vergroening van de zeevaart? Zijn de verantwoordelijkheden onder Fuel EU Maritime wel goed gedefinieerd? Zullen de gevolgen van de Energy Taxation Directive vanuit Europees en Nederlands perspectief een averechts effect hebben als net buiten de EU wordt gebunkerd door schepen?"

De Nederlandse reders willen een constructieve bijdrage leveren aan de beantwoording van deze vragen om hiermee een nog betere pasvorm van het pakket te bereiken.

Partners Maritiem Nederland