Kottervloot gaat onzekere tijd tegemoet | Maritiem Nederland
Nieuws
Slechts 5 procent van de vloot mag tot 1 juli 2021 blijven pulsvissen (foto: Flying Focus)

Kottervloot gaat onzekere tijd tegemoetWillem den Heijer | woensdag 10 april 2019
Visserij

In 2018 behaalde de Nederlandse kottervloot nog een winst van 54 miljoen euro. Voor dit jaar is het nog maar de vraag of de winst daar in de buurt komt. Met ingang van 1 juni verliezen 42 kotters hun pulsontheffing en dat zal dit jaar ongetwijfeld effect hebben op het totale eindresultaat. Dat de kottervloot een onzekere tijd tegemoet gaat, staat als een paal boven water.

De presentatie ‘Visserij in Cijfers 2019’ van Wageningen Economic Research (WER) op 5 april in de kantine van de Scheveningse visafslag toonde nog meer informatie waaruit blijkt dat de Nederlandse vissers het voor hun kiezen gaan krijgen. Visserij-econoom Arie Mol somde nog een drietal ontwikkelingen op die van invloed zullen zijn op die onzekere toekomst: de aanlandplicht, de Brexit en het intensieve ruimtegebruik op de Noordzee.

Het instituut krijgt jaarlijks inzage in de boekhouding van een groot aantal bedrijven met als resultaat inzicht in de economische prestaties in de visserij en waarmee volgens Mol normaliter vooruit gekeken kan worden.

Welke afslag?

“Omdat er te veel beweging is op de Noordzee, is het nu vrijwel onmogelijk om vooruit te kunnen kijken. We zitten op een rotonde maar we weten nog niet welke afslag we gaan nemen”, aldus de Wageningse visserij-econoom. “In de toekomst gaat de visserij er sowieso anders uit zien. Wat dat betreft zullen de eerdergenoemde ontwikkelingen hun sporen achterlaten. Daar is geen ontkomen meer aan.”

Mol suggereerde dat de aanlandplicht, waar veel tegen geageerd is maar waar uitzonderingen de maatregel enigszins werkbaar hebben gemaakt, wellicht het minste pijn zal veroorzaken. De overige drie zullen zeer zeker hun stempel drukken op de gezondheid van de kottersector.

Hogere kosten

In 2018 bedroeg de opbrengst 308 miljoen euro (voorlopig raming) en hielden de visserijbedrijven na aftrek van de kosten 54 miljoen euro aan winst over. De kosten zijn vorig jaar gestegen en voor de gasolie moest ook meer betaald worden. De vloot bestond uit 290 schepen, waaronder 185 garnalenkotters (de grootste groep), gevolgd door 75 grote pulskotters en 16 kotters die met de boomkor of sumwing vissen.

Er zijn 84 pulsvergunningen waarvan er vorig jaar 80 gebruikt werden. Op 1 juni zullen 42 kotters hun pulsontheffing kwijtraken en vanaf 1 juli 2021 zal het restant van de pulsontheffingen ook opgeheven worden, met uitzondering van een kleine groep die doorgaat in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Klem op de Noordzee

Mols collega Geert Hoekstra haakte tijdens de presentatie in op het ruimtegebruik van de Noordzee en gaf aan dat de kottervloot weleens klem zou kunnen komen te zitten. “De vissers hebben al te maken met beschermde natuurgebieden, scheepvaartroutes, gas- en olievelden, defensiegebieden en daar komen de windmolenparken nog eens bovenop.”

Met name op het Nederlandse Continentale Plat is het de bedoeling dat in 2023 zo’n 4,5 GW aan offshore windparken geleverd gaat worden en in 2030 liefst 18 GW. Dat vergt ontzettend veel ruimte. Hoekstra: “Als de Brexit ook nog eens verkeerd uitpakt, blijft er weinig ruimte over voor de Nederlandse kottervloot.” Vissen op een postzegel zal dan werkelijkheid worden.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland