Kamer steunt lobby voor internationaal gelijk speelveld | Maritiem Nederland
Nieuws
De Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Keijzer een oplossing te vinden voor het ongelijke internationale speelveld van onze scheepsbouw.

Kamer steunt lobby voor internationaal gelijk speelveldRedactie | donderdag 27 februari 2020
Maritieme Cluster

CDA-Kamerlid Hilde Palland vraagt staatssecretaris Keijzer (EZK) dit jaar een ronde tafelgesprek op te zetten met andere lidstaten en betrokken partijen, om een oplossing te vinden waarmee de Nederlandse en Europese scheepsbouw zich kan verweren tegen prijsdumping uit China. Haar motie is met ruime meerderheid aangenomen. 

In de afgelopen weken is brancheorganisatie NMT in Brussel en Den Haag zeer actief geweest ten behoeve van het internationaal gelijke speelveld voor de Europese en Nederlandse scheepsbouw. Zo overlegt NMT met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, CBS, Ecorys en Nederland Maritiem Land over een update van de maritieme arbeidsmarktmonitor en een pilotonderzoek naar de cijfers voor scheepsbouw en toelevering. De huidige cijfers op dit gebied zijn ruim vijf jaar oud en niet meer representatief.

Onder haar eigen leden heeft NMT onderzocht of Nederlandse bedrijven last hebben van de nieuwe Chinese regelgeving voor buitenlandse maritieme dienstverleners. Door deze nieuwe regelgeving moeten buitenlandse bedrijven die hun diensten aanbieden aan schepen onder de Chinese vlag zich als bedrijf inschrijven in China. Deze regeling blijkt niet schadelijk voor de Nederlandse bedrijven, omdat zij als bedrijf al ingeschreven staan in China. Geen van deze bedrijven verleent echter services aan onder Chinese vlag varende schepen, omdat dit alleen door Chinese maritieme dienstverleners wordt gedaan.

Op 17 februari is deelgenomen aan het projectoverleg Green Deal Zeevaart en Binnenvaart onder leiding van het Ministerie van In&W. In dat overleg is de voortgang besproken van de afgesproken Green Deal acties. NMT geeft prioriteit aan de voorbereiding van de validatieregeling, die voor de leden van NMT en hun opdrachtgevers mogelijkheden moet bieden om technologie voor emissiereductie te valideren.

Terughalen onderhoud cruiseschepen

Op 20 februari heeft NMT een ronde tafel georganiseerd over het wegblijven van orders voor onderhoud en modificatie van grote cruiseschepen. Verschillende CEO’s uit de industrie en vertegenwoordigers van betrokken organisaties, waaronder NMT-voorzitter Bas Ort, hebben de rol van regelgeving en handhaving op het gebied van de inzet van vreemdelingen uiteengezet en een klemmende oproep gedaan aan de overheid om drempels weg te nemen. Dit moet leiden tot het herwinnen van vertrouwen bij opdrachtgevers. 

Internationaal gelijk speelveld 

Enkele weken geleden heeft NMT staatssecretaris Keijzer van Economisch Zaken en Klimaat in een brief gevraagd om op korte termijn bij de Europese Commissie aan te dringen op sectorspecifieke maatregelen om de strategische Europese scheepsbouw- en toeleverindustrie te beschermen tegen de verstorende effecten van prijsdumping met staatssteun.

Bij Ronald van Roeden, plaatsvervangend ambassadeur bij de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel, is NMT op bezoek geweest om de situatie rondom het ongelijk speelveld toe te lichten en om steun te vragen van de Nederlandse regering. Samen met Florin Spataru, president van de Roemeense scheepsbouwassociatie ANCONAV, is NMT op bezoek geweest bij de Roemeense Plaatsvervangend Ambassadeur om de problematiek toe te lichten en om steun te vragen van de Roemeense regering.

Ook bij enkele Tweede Kamerleden heeft NMT de zorgen over het ongelijke internationale speelveld voor de Nederlandse en Europese scheepsbouw onder de aandacht gebracht. Dit resulteerde in de motie van CDA-Kamerlid Hilde Palland die met ruimte meerderheid is aangenomen door de Tweede Kamer.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland