Kabinet zet in op intensivering Deltaprogramma | Maritiem Nederland
Nieuws
Deltacommissaris Peter Glas: 'Water gaat een grotere rol spelen bij de ruimtelijke inrichting van Nederland.'

Kabinet zet in op intensivering DeltaprogrammaRedactie | woensdag 16 september 2020
Binnenvaart, Havens

Werken aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie staat centraal in het herijkte Deltaprogramma dat op 15 september is aangeboden aan de Tweede Kamer.  Het Deltaprogramma 2021 is onder de regie van deltacommissaris Peter Glas en in samenwerking met de waterschappen, de gemeenten, de provincies en het Rijk tot stand gekomen.

In de aanbiedingsbrief schrijft Glas dat de urgentie toeneemt. Dit komt door het veranderend klimaat, maar ook doordat investeringen cruciaal zijn om de economie duurzaam te stimuleren en de maatschappij weerbaarder te maken. "We hebben nog dertig jaar te gaan tot 2050, maar er is weinig tijd te verliezen, want de opgaven zijn groot", aldus de Deltacommissaris. Hij roept alle keringbeheerders en betrokken partijen op om alles op alles te zetten om de doelen voor waterveiligheid te realiseren. Daarnaast doet hij het dringende verzoek aan het kabinet om te voorkomen dat de Covid-19 crisis ertoe leidt dat het werk aan de delta stagneert door een eventueel gebrek aan financiën.

Water wordt sturend

Het Deltaprogramma 2021 legt het accent op de verbinding tussen ruimte en water. De wateropgaven moeten meer sturend worden en randvoorwaarden gaan aangeven voor de keuzes in de ruimtelijke inrichting. Meer dan voorheen moet Nederland bij de ruimtelijke inrichting en keuze van landgebruik rekening gaan houden met droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico’s. Dit betekent bijvoorbeeld dat grote water vragende activiteiten, zoals het telen van bepaalde gewassen, bij voorkeur niet meer in droogtegevoelige gebieden moeten plaatsvinden. Ook moet er bij de locatiekeuze en de gebiedsinrichting van nieuwe woonwijken rekening gehouden worden met de klimaatverandering. Bij plannen en maatregelen voor bijvoorbeeld nieuwe en bestaande infrastructuur, natuur, landbouw en energie moet water onderdeel uitmaken van de ruimtelijke afwegingen en planuitwerking. "Water stuurt in plaats van water volgt", aldus Glas.

Extra investeringen

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stelt 200 miljoen euro beschikbaar te stellen voor cofinanciering van maatregelen tegen wateroverlast. Bovendien heeft de minister de intentie om 100 miljoen euro extra uit het Deltafonds beschikbaar te stellen voor concrete maatregelen van het Deltaprogramma Zoetwater in de periode 2022 - 2027. Samen met de toegezegde 75 procent cofinanciering uit de regio komt het totale budget voor de uitvoering van zoetwatermaatregelen in deze periode daarmee op ruim 800 miljoen euro.

In de periode 2021-2034 is in het Deltafonds 18,6 miljard euro beschikbaar, waarmee het jaarlijkse budget gemiddeld uitkomt op 1,3 miljard euro.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland