Kabinet akkoord met cofinanciering maritiem herstelplan | Maritiem Nederland
Nieuws
Rob Verkerk: 'De Nederlandse maritieme sector heeft de blik gericht op een schone toekomst.'

Kabinet akkoord met cofinanciering maritiem herstelplan

redactie | maandag 15 maart 2021
Zeevaart, Maritieme Cluster, Binnenvaart

De ministerraad heeft ingestemd met een R&D-regeling van 150 miljoen euro voor innovatieve projecten in automotive, maritieme sector en luchtvaart. De regeling is bedoeld als cofinanciering voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering. Voor de maritieme sector betekent dit dat er door kennisontwikkeling nieuwe innovaties komen die bijdragen aan de omslag naar een emissieloze sector. 

Investeren in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie moet ervoor zorgen dat Nederlandse schepen binnen afzienbare tijd hun uitstoot significant kunnen reduceren en emissieloos, binnen de nationale en internationale doelstelling, kunnen gaan varen. De technische uitdagingen in de maritieme energietransitie zijn groot; de benodigde vermogens voor schepen zijn zeer hoog  (vele megawatts) en het noodzakelijke bereik zeer groot (vele dagen tot weken). De systemen voor dit soort hoge vermogens zijn nog in ontwikkeling en gebruiken brandstoffen die nog niet breed beschikbaar noch toepasbaar zijn.

Vliegwiel voor verduurzaming

Onder de vlag van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land heeft de sector het Maritieme Masterplan opgesteld. Doel  van het Masterplan is om na de coronacrisis duurzaam het verschil te maken. Concreet betekent dit dat wordt ingezet op samenwerking in de gehele keten en op launching customership van de overheid.

De verschillende ontwikkeltrajecten moeten leiden tot rendabele en werkbare oplossingen voor de bouw van ten minste dertig emissieloze en digitale schepen in 2030. Daarna kan de markt deze oplossingen zelf breed toepassen. Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&D-regeling maakt het mogelijk dat bedrijven ook daadwerkelijk kunnen beginnen met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Gedacht moet worden aan offshore- en werkschepen, passagiersschepen, droge ladingschepen, tankers en uiteraard schepen voor de overheidsvloot. 

Blik op schone toekomst

De maritieme sector heeft op 5 maart via een druk bezocht webinar met haar achterban gesproken en opgeroepen om mee te doen. De R&D-regeling voorziet deels in de cofinanciering van het onderzoek en de ontwikkelingen die nodig zijn voor de realisatie van het Masterplan en die daarvan deel uitmaken. Samenwerking door de gehele keten, inclusief het MKB en de kennisinstellingen, is fundamenteel voor het slagen van het Masterplan.

“Om het Masterplan succesvol te kunnen uitvoeren, is het essentieel om samen te werken en op korte termijn consortia te vormen om met voldragen projectvoorstellen te komen”, benadrukt Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Er komen nu al tientallen mails binnen van partijen die mee willen doen. Het enthousiasme van de sector is groot en laat zien dat de Nederlandse maritieme sector de blik heeft gericht op een schone toekomst.”

Partners Maritiem Nederland