Kabinet investeert extra in zeestrijdkrachten | Maritiem Nederland
Nieuws
De Miljoenennota 2020 biedt verschillende handreikingen aan de maritieme sector (foto: Tweede Kamer)

Kabinet investeert extra in zeestrijdkrachtenredactie | donderdag 19 september 2019
Marine, Maritieme Cluster

Het kabinet maakt in de begroting voor 2020 extra middelen vrij voor het vernieuwingsprogramma van de Koninklijke Marine. De zeestrijdkrachten krijgen in 2020 51 miljoen euro, oplopend naar 479 miljoen euro in 2024. Dit past bij het eerdere besluit de defensie-uitgaven in tien jaar tijd richting de NAVO-norm van 2 procent van het bbp te brengen.

Netherlands Maritime Technology noemt nog enkele andere highlights uit de Miljoenennota 2020. Zo is in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geld gereserveerd voor de subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). De Tweede Kamer heeft bij amendement gevraag om de instelling van de SDS-regeling die tot doel heeft innovatieve manieren om de scheepsbouw te verduurzamen te stimuleren. Op basis van de tussentijdse evaluatie zijn middelen gereserveerd om deze regeling de komende drie jaar open te stellen voor een bedrag van 4,6 miljoen euro per jaar.

Een ander aandachtspunt van het kabinet werd aangestipt door de koning in zijn Troonrede: de bescherming van het intellectueel eigendom en het vergroten van de aandacht voor cyberveiligheid.

Investering in vaarwegen

Het kabinet Rutte III investeert volgende jaar 100 miljoen euro extra voor groot onderhoud van de Nederlandse vaarwegen. Doel hiervan is de doorstroming van de schepen te verbeteren.

Groeiagenda

Het kabinet wil voor de komende periode enkele lijnen voor de lange termijn uitzetten om de Nederlandse economie ook over twintig of dertig jaar duurzaam te laten groeien. Dit jaar nog komt zij daarom met een groeiagenda en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds. Doel: specifieke projecten mogelijk maken rondom kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur om zo het fundament onder de Nederlandse economie sterker te maken voor de toekomst. 

De Nederlandse prioriteiten komen overeen met de Europese strategische agenda: veiligheid, een sterke en duurzame Europese economie en een gezamenlijk klimaatbeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland