Jan De Nul wil voortrekker zijn in CO2-reductie | Maritiem Nederland
Nieuws
Door in te zetten op 15 procent CO2-reductie wint Jan De Nul de slag om onderhoudsbaggerwerk bij Nieuwpoort

Jan De Nul wil voortrekker zijn in CO2-reductieredactie | dinsdag 11 juni 2019
Baggeren

Jan De Nul verplicht zich om bij de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort 15 procent CO₂-reductie te realiseren. Samen met de Vlaamse overheid wil de baggeraar vanaf 2022 ook werken aan een verplichting van minimaal 15 procent CO₂-reductie bij 80 procent van het onderhoudsbaggerwerk in Vlaanderen.

Jan De Nul Group haalde het contract van het Vlaamse agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) binnen met het engagement jaarlijks 15 procent minder CO₂ uit te stoten. Nog nooit ambieerde een baggeraar in commerciële toepassing op een project een verminderde CO₂-uitstoot van deze omvang.

Drop-in biofuels

Om de ambitieuze CO₂-reductiedoelstelling te halen maakt de baggeraar onder meer gebruik van 'drop-in' biofuels ter vervanging van fossiele diesel. 'Drop-in' houdt in dat de motoren niet aangepast moeten worden om het te kunnen gebruiken. Biofuels reduceren niet alleen de CO₂-uitstoot, ze zorgen ook voor fors minder fijnstof. Omdat drop-in biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie. Omdat een erg schone brandstof is, is het uiterst geschikt voor hoogwaardige motoren

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust is zelf een voortrekker binnen de Vlaamse overheid om de reductiedoelstellingen voor België te halen. “Als maritieme overheidspartner willen we op alle mogelijke manieren inzetten op het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Bij de bestekken die we in de markt zetten, besteden we dan ook bijzondere aandacht aan groene criteria. Dat leidt vandaag al tot concrete CO₂-reductie, onder meer door aandacht te hebben voor de milieuvriendelijke uitvoering van de baggerwerken en de aannemers waarmee we samenwerken”, zegt Nathalie Balcaen van het agentschap MDK.

“Ook binnen onze eigen werking nemen we onze verantwoordelijkheid op. We vergroenen ook onze eigen vaartuigen om onze eigen CO₂-emissie te reduceren. We zijn bijvoorbeeld een elektrisch veer aan het bouwen”, aldus Balcaen.

Inspirerend voorbeeld

Voor Jan De Nul past het project binnen de ambitie om een voortrekkersrol te spelen en een sectorbreed CO₂-uitstootreductieprogramma in te voeren. De baggeraar wil tegen 2022 in 80 procent van de onderhoudsbaggercontracten in Vlaanderen een verplichting tot minimaal 15 procent CO₂-reductie opnemen. “Wij willen andere bedrijven binnen onze sector inspireren om in te zetten op kansrijke energie- of CO₂-reductiemaatregelen”, zegt Bart Praet, afdelingshoofd Baggerwerken Benelux bij Jan De Nul.

Prestatieladder

De aankondiging van de doelstellingen komt vlak na de beslissing van de Vlaamse regering om in te stemmen met een driejarig pilotproject waarbij de CO₂-prestatieladder getest wordt voor overheidsopdrachten. Deze ladder werd in 2009 door Rijkswaterstaat ontwikkeld als instrument en certificeringsschema om CO₂-reductie te stimuleren, en bleek een groot succes in Nederland.

Het Vlaamse pilotproject start in september 2019. Het gevolg moet zijn dat aannemers opdrachten toegewezen zullen krijgen als ze maximale kwaliteit, minimale CO₂-uitstoot en een faire prijs aanbieden. Ook hier denkt Jan De Nul een voortrekkersrol te kunnen spelen. "Wij willen als een van de eerste aannemers een significante bijdrage leveren aan het Vlaamse pilotproject en als een van de eersten daadwerkelijke CO₂-reductie realiseren op een project", aldus Praet.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland