Jan De Nul bestelt drie nieuwe hoppers | Maritiem Nederland
Nieuws

Jan De Nul bestelt drie nieuwe hoppers

Jan Spoelstra | donderdag 16 maart 2017
Baggeren

De Belgische baggeraar en offshore contractor Jan De Nul laat drie nieuwe sleephopperzuigers bouwen. Niet met LNG motoren zoals tegenvoeter DEME, maar wel met de modernste rookgasreiniging.

Het gaat om drie sleephopperzuigers (89 x 22 m) met een beuninhoud van 3.500 m³ die Jan De Nul laat bouwen door de werf van Keppel Singmarine in Singapore. Het ontwerp van deze schepen is gebaseerd op de sleephopperzuigers ‘Alvar Nuñez Cabeça de Vaca’ en de ‘Sebastiano Caboto’ (beuninhoud 3.400 m³), die in 2011 werden gebouwd en sindsdien met succes zijn ingezet.

De schepen combineren een geringe diepgang met een grote wendbaarheid, waardoor ze erg geschikt zijn om in ondiep water en smalle havenbekkens te werken.

Keppel Singmarine rust de schepen uit met dieselelektrische voortstuwing. Zowel de schroeven als de baggerpomp en de waterjets die zand op de bodem loswoelen worden elektrisch aangedreven. Drie op stookolie draaiende gensets zorgen voor het benodigde elektrische vermogen, en een power management systeem verdeelt het vermogen tussen alle apparatuur en schakelt automatisch gensets af en bij.

 Uitlaatgasbehandelingssysteem

De schepen zijn uitgerust met behandelingssystemen voor uitlaatgassen om de schadelijke emissies in te perken. Nieuwe schepen moeten voldoen aan de IMO-wetgeving inzake NOx-emissies. Aangezien de nieuwe baggerschepen vaak in mondingen en rivieren of dicht bij de kust, en dus ook dicht bij woongebieden, zullen werken, heeft Jan De Nul Group ervoor gekozen de NOx-emissies te beperken tot een niveau dat veel lager ligt dan de huidige vereisten, en ook de uitstoot van andere verontreinigende stoffen, waarvoor er momenteel nog geen IMO-wetgeving is, te reduceren.

De nieuwe schepen zullen werken op de gemakkelijk verkrijgbare stookolie, en de uitlaatgassen worden gereinigd door middel van Selectieve Katalytische Reductie (SCR), en een (diesel)roetfilter. Het SCR-systeem vermindert de hoeveelheid NOx in de uitlaatgassen tot een niveau dat overeenkomt met de toekomstige Europese (EU Fase V) normen voor binnenschepen; deze norm is veel strenger dan de huidige IMO Tier II en Tier III wetgeving. Het roetfilter verwijdert fijnstof/roetdeeltjes uit de uitlaatgassen tot op een niveau dat in overeenstemming is met de toekomstige EU Fase V norm voor binnenschepen.

Even goed als LNG

Jan De Nul claimt soortgelijke milieuprestaties als baggerschepen die op LNG gaan varen, zoals die van tegenvoeter DEME. Dat bedrijf heeft drie sleephopperzuigers op LNG in de vaart en laat ‘s werelds grootste cutterzuiger bouwen die ook gaat varen op LNG. Jan De Nul zegt dat zij wereldwijd, altijd en overal, de beschikking hebben over brandstof en door de rookgasreiniging kunnen ze waar ook ter wereld zonder grote emissies hun werk doen.

Jan De Nul geeft in zijn persbericht toe dat LNG voordelen heeft, zoals een hogere energiedichtheid per uitgestoten gram CO2 en de emissie van NOX, SOx en fijnstof is lager dan die van een conventionele scheepsdiesel. Dat laatste effect ondervangt Jan De Nul door rookgasreiniging. Maar

Jan De Nul onderstreept vooral de voorlopige nadelen van LNG. Aardgas is een krachtiger broeikasgas dan CO2, bij het transport en distributie van LNG zou aardgas in de atmosfeer komen. Ook hebben de modernste motoren volgens de Belgische baggeraar de methaanslib nog niet onder controle, waardoor onverbrand methaan uit de uitlaat van LNG motoren komt.

Partners Maritiem Nederland