Amsterdamse haven positief over toekomst | Maritiem Nederland
Nieuws
Kolenoverslag in Amsterdam. Foto: Dick van den Berg

Amsterdamse haven positief over toekomst

Redactie | dinsdag 23 juni 2015
Havens, Havenbedrijf Amsterdam, Jaarcijfers

Stijgende inkomsten uit gronduitgifte, een groeiende markt voor riviercruiseschepen en stabiele inkomsten uit havengelden stemmen havenbedrijf Amsterdam positief over de toekomst.

Havenbedrijf Amsterdam heeft in 2014 een omzet gemaakt van 142,4 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van de 139,2 miljoen euro in 2013. Het nettoresultaat over 2014 bedraagt 52,5 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Amsterdamse haven.

De inkomsten uit havengelden bleven nagenoeg gelijk. Voor zeeschepen ontving Amsterdam 50,4 miljoen euro (50,6 miljoen euro in 2013) en voor binnenvaartschepen ontving het havenbedrijf 6,4 miljoen euro (5,6 miljoen euro in 2013). De inkomsten uit huur, erfpacht en kadegelden in 2014 waren 74,2 miljoen euro (70,8 miljoen euro in 2013).

Het aantal schepen dat de havenregio (Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam) bezocht in 2014 bedroeg 7.486 tegen 7.596 in 2013. Dit lagere aantal wordt veroorzaakt door de toename van de gemiddelde grootte van de schepen.

In totaal bezochten 126 zeecruises Amsterdam, tegenover 137 in 2013. De riviercruisemarkt steeg opnieuw met 1.685 bezoeken aan Amsterdam ten opzichte van 1.483 een jaar eerder.

De gemeente Amsterdam, 100 procent aandeelhouder, ontving 50 miljoen euro dividend over 2014. Het havenbedrijf is in een persbericht positief over de vooruitzichten. De overslag over het eerste kwartaal van 2015 was met 21,3 miljoen ton nagenoeg gelijk aan 2014. Daarnaast ziet het havenbedrijf inkomsten uit gronduitgifte stijgen.

Partners Maritiem Nederland